9 listopada 2010 odbyło się w klubokawiarni Grawitacja spotkanie cyklu „IP przy kawie” organizowanego przez Koło Naukowe Własności Intelektualnej UW „IP” . Cykl spotkań polega na dyskusji na tematy związane z szeroko pojętą własnością intelektualną w nieco mniej formalnej atmosferze. W dyskusji tej zazwyczaj biorą udział członkowie Koła, zaproszeni reprezentanci praktyki, doktryny, judykatury oraz wszyscy zainteresowani.

Konkretne spotkanie, w którym brał udział Jakub Kubalski z DZP, dotyczyło komercjalizacji autorskich praw osobistych oraz dóbr osobistych.

Prowadzone było przez Pana Macieja Kubiaka, prawnika w kancelarii Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, praktyka w dziedzinie własności intelektualnej oraz nowych technologii, a także prawa mediów i prawa komputerowego.

Sam temat spotkania może wydawać się paradoksalny, bądź stojący w sprzeczności z istniejącym porządkiem prawnym, bowiem ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych wprost przewiduje zakaz rozporządzania autorskimi prawami osobistymi, tj.:

…  autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem

– art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [podkreślenie własne]

.

Nie mniej jednak powodem dla doboru takiego tematu spotkania był właśnie rozdźwięk pomiędzy przepisami prawa powszechnie obowiązującego a praktyką kontraktową w kwestii ograniczania wykonywania przez uprawnionych autorskich praw osobistych. Na tym gruncie podjęto dyskusję.

Na spotkaniu również wskazano na znaczną ilość twórczości użytkowej w porównaniu do twórczości artystycznej, jako źródło potrzeby komercjalizacji np. wykorzystywanych w reklamach telewizyjnych wizerunków aktorów. Poruszono ponadto kwestie związane z merchandisingiem oraz cofaniem zgody na wykorzystywanie wizerunku.

W ramach tematyki, która nie znalazła swojego miejsca przy kubkach kawy w podziemiach klubokawiarni Grawitacja, polecamy nasze wpisy pt. „Czy można bezkarnie znieważyć elfa?”  oraz „Ochrona wizerunku głów państw w odniesieniu do ochrony wizerunku papieża”.

Zaproszenie na spotkanie z cyklu „IP w Praktyce”

Zapraszamy na spotkanie z cyklu „IP w Praktyce”, również organizowane przez Koło Naukowe Własności Intelektualnej UW „IP”, pt. „Meandry uzyskania międzynarodowej ochrony znaku towarowego”.

Spotkanie będzie dotyczyło międzynarodowej rejestracji znaku towarowego na podstawie przepisów porozumienia madryckiego oraz Prawa własności przemysłowej.

Odbędzie się ono 15 listopada br. o godz. 18. 30 w sali dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – sala 153, ul. Nowy Świat 69.

Spotkanie poprowadzą mec. Agnieszka Zwierzyńska i Jakub Kubalski, prawnicy w Zespole praw na dobrach niematerialnych kancelarii DZP.

Jakub Kubalski

Jakub Kubalski
Adwokat, Senior Associate

jakub.kubalski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *