Media w 2018

Przełom roku to czas podsumowań. Chciałbym zatem podsumować rok 2018 na rynku medialnym z perspektywy prawnej, obejmującej działania regulacyjne i legislację. Przypomnę te wydarzenia, które szczególnie mnie poruszyły, w tym te, na które miałem wpływ (czasem mniejszy, czasem większy – jak to w życiu).

Pierwszym mocnym akcentem była decyzja Przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego dotycząca cofnięcia niemal 1,5 milionowej kary nałożonej przez KRRiT na TVN za niewłaściwe, zdaniem Rady, relacjonowanie wydarzeń politycznych z grudnia 2017 r. Sprawa była głośna nie tylko w kraju. Stanowisko zajął m.in. Departament Stanu USA. Kara była powszechnie krytykowana. Wskazywano na to, że zmierza ona do kneblowania ust dziennikarzom, którzy nie zgadzają się z linią polityczną rządzących, że prowadzi do powstania tzw. efektu mrożącego. Dobrze się więc stało, że Przewodniczący Kołodziejski cofnął karę.

KRRiT zajęła również stanowisko w sprawie must-carry przypominając kilka istotnych kwestii związanych z prawidłowym stosowaniem przepisów art. 43 i art. 43a ustawy o radiofonii i telewizji.  Trzeba jednak stwierdzić, że stanowisko nie rozwiązuje ostatecznie kwestii must-carry. Wydaje się, ze konieczne jest tu rozstrzygnięcie ustawowe.

Prezes UKE zajął się natomiast regulacją sektora kablowego, kierując się chęcią stworzenia konkurencji infrastrukturalnej. Działania Prezesa wydają się niepotrzebne, nadmierne i spóźnione. Pojawia się pytanie – po co regulować wysoce konkurencyjny sektor? Ciekawie i trafnie napisał niedawno na ten temat mec. Jakub Woźny.

Rok 2018 minął również pod znakiem postępowania regulacyjnego wobec Emitela. Ostatnim akcentem tego procesu było opublikowanie przez Prezesa UKE projektu oferty ramowej Emitela o dostępie telekomunikacyjnym w celu świadczenia usługi transmisji telewizyjnych oraz radiofonicznych. Rok 2019 powinien przynieść ostateczne rozstrzygnięcia tej kwestii.

RODO – to słowo wymieniane na każdej konferencji i niemal w każdej rozmowie. To też mistrzostwo marketingu prawniczego, nie zawsze niestety uczciwego. Sam staram się do dziś demitologizować RODO. Jednak RODO to także realne regulacje i realne problemy, a jego skutki nie ominęły mediów.

Wśród wydarzeń legislacyjnych warto również odnotować wejście w życie ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi i nowelizację prawa telekomunikacyjnego (w tym zmianę przepisów dotyczących premium rates).

Najważniejsze było to, co się nie wydarzyło. A nie wydarzyła się repolonizacja/antykoncentracja mediów. Odpowiednie regulacje, i to w kilku wariantach leżą ponoć gotowe w ministerialnych szufladach, ale na razie (na szczęście) nie ma woli politycznej, aby takie zmiany prawne przeprowadzać. Nie dość jednak powtarzania, że polski rynek medialny należy do rynków wysoce spluralizowanych i wysoce konkurencyjnych.

Na gruncie legislacji europejskiej najważniejszym wydarzeniem była publikacja nowelizacji Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.

Najważniejsze przejęcia na rynku mediów w Polsce w 2018r.? Wymieniłbym przejęcie TVN-u przez Discovery (w wyniku globalnej transakcji przejęcia Scripps przez Discovery), Eurozet przez Czech Media Invest i …… wycofanie się UPC z planów przejęcia Multimediów.

Jestem ciekaw jakie wydarzenia z Państwa perspektywy były ważne?

 

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *