Prezentujemy Państwu projekt dyrektywy regulującej działalność organizacji zbiorowego zarządu. Zastrzegamy, iż projekt nie został jeszcze ogłoszony, co ma nastąpić 11 lipca o 11:00 w Brukseli.  W związku z tym, publikowana przez nas treść może odbiegać nieznacznie od wersji ogłoszonej pojutrze.

Na pierwszy rzut oka jednak warto zwrócić uwagę na zapisy projektu. W szczególności, Artykuł 5 ust. 2, umożliwia podmiotom uprawnionym z tytułu praw autorskich  wybór organizacji zbiorowego zarządzania niezależnie od swojego pochodzenia, siedziby, obywatelstwa swojego lub organizacji zbiorowego zarządzania. Oznacza to, iż polski twórca będzie mógł powierzyć swoje prawa autorskie w zbiorowy zarząd organizacji z któregokolwiek z Państw Członkowskich. Wydaje się, iż jest to pokłosie postępowania i decyzji Komisji Europejskiej ws. CISAC oraz realizacji postanowień traktatowych.

Równie istotne zapisy zawarte są w artykule 10 ust. 2 i ust. 3, które ustanowią obowiązek rozdzielania przychodów z usług zarządzania prawami autorskimi od środków własnych.

Novum dla rodzimych organizacji zbiorowego zarządu mogą okazać się również obowiązki informacyjne zawarte w Rozdziale 5 projektu, które nakazują rozpowszechnianie drogą elektroniczną licznych informacji o działalności organizacji.

Dyrektywa zakłada dość krótki okres transpozycji, tj. 12 miesięcy. Może się to okazać problematyczne zwłaszcza dla Polski, która wciąż boryka się z poprzednią reformą zbiorowego zarządzania.

Jeden komentarz

  1. Brawa szczególnie za dwa rozwiązania:
    a) prawo wyboru ozb niezależnie od terytorialności
    b) rozdzielenie przychodów

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *