Prawo autorskie a swobody traktatowe – książka dr Aleksandry Auleytner

Zachęcamy do lektury książki dr Aleksandry Auleytner, szefa praktyki IP&TMT i redaktor naczelnej naszego bloga, „Ochrona praw autorskich i pokrewnych a zasady swobodnego przepływu towarów i świadczenia usług w prawie Unii Europejskiej”, która ukazała się w księgarniach nakładem Wydawnictwa Beck.

AA-publikacja

W swojej książce autorka wyjaśnia problematykę wpływu zasady swobody przepływu towarów oraz zasady swobodnego świadczenia usług na tworzenie rynku wewnętrznego w zakresie praw autorskich i pokrewnych. Jak wskazuje, zasady swobody przepływu towarów i świadczenia usług tworzą nowe paradygmaty ochrony praw autorskich i pokrewnych w prawie UE. Mają więc podstawowy wpływ na kształtowanie unijnego systemu ochrony praw autorskich i pokrewnych. Istotnym czynnikiem przyspieszającym dynamikę zmian w prawie autorskim UE w tym ujęciu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego, a co za tym idzie konieczność dostosowania regulacji do specyfiki obrotu online.

Opracowanie, oprócz całościowego omówienia prawa unijnego, w tym orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, wyczerpująco przedstawia też regulacje międzynarodowego prawa autorskiego w tym obszarze.

Monika Gebel

Monika Gebel


monika.gebel@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *