Od przyszłego roku artyści i twórcy zostaną najprawdopodobniej pozbawieni pewnego przywileju w postaci możliwości rozpoznania 50% kosztów uzyskania przychodów. Planowane jest bowiem kwotowe ograniczenie wysokość zryczałtowanych kosztów do 42.764 zł. w roku podatkowym. Oznacza to w praktyce, że przychodów artystów i twórców przekraczających kwotę 85.528 zł. nie będzie można pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% (chyba że osoba taka udowodni, że koszty faktycznie poniesione przez nią w celu uzyskania przychodów przewyższyły kwotę 42.764 zł., co w przypadku niektórych twórców i artystów może być bardzo trudne a nawet niemożliwe).

W efekcie, w przypadku dobrze zarabiających twórców i artystów znacznie zwiększy się podstawa opodatkowania i tym samym kwota podatku do zapłaty. Dodatkowo, brak możliwości rozpoznania wysokich kosztów sprawi, że osoby takie bardzo szybko przekroczą próg dochodu, który podlega opodatkowaniu 18% podatkiem (obecnie jest to 85.528 zł.). Istnieje zatem ryzyko, że znaczna część ich dochodów będzie opodatkowana 32% podatkiem dochodowym.

W świetle projektowanych zmian (które w sposób bardzo dotkliwy uderzą w portfele twórców i artystów) warto byłoby poszukać alternatywnych sposobów rozliczeń podatkowych takich osób.

Warto dodać, że projektowane zmiany dotkną również podmiotów wypłacających wynagrodzenia twórcom i artystom, będących płatnikami podatku. Do tej pory pobierając zaliczki na podatek płatnicy mogli „automatycznie” potrącać 50% koszty uzyskania przychodów. Po wprowadzeniu wskazanych zmian, nie będzie to takie proste. Płatnicy prawdopodobnie będą musieli weryfikować, czy i kiedy w dany roku artysta/twórca przekroczył limit kosztów uzyskania przychodów (co może być trudne w przypadku osób uzyskujących wynagrodzenia od kilku podmiotów). Dlatego też, z punktu widzenia tych podmiotów, należy zabezpieczyć się przed ryzykiem niepobrania należnej zaliczki lub zaliczki w należnej wysokości, ponieważ uchybienie temu obowiązkowi naraża płatnika na odpowiedzialność.

Jeżeli są Państwo zainteresowani Państwo powyższą kwestia lub potrzebują pomocy w tym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

Mateusz Machalski

Mateusz Machalski


mateusz.machalski@dzp.pl

komentarze 2

 1. Czy dla twórców (artysta malarz) ma zastosowanie limit dochodów po których przekroczeniu staje się płatnikiem vat? Czy kwota ta dotyczy przychodu czy dochodu (po odliczeniu kosztów uzysku)

  • mm
   Mateusz Machalski

   Panie Jarosławie,

   zakładam, że pyta Pan o zwolnienie przedmiotowe z podatku od towarów i usług, które przysługuje podatnikom VAT.

   Jeżeli uznamy, iż artysta, malarz jest przedsiębiorcą, a zatem również podatnikiem VAT, wówczas przysługuje mu zwolnienie z podatku od towarów i usług, jeżeli wartość sprzedaży opodatkowanej (czyli m.in. świadczenia usług) nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.

   Kwota ta nie odnosi się do uzyskanego przychodu czy dochodu, w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym, lecz do wartości sprzedaży opodatkowanej. Do wartości tej nie wlicza się jednak kwoty VAT.

   Pozdrawiam
   Mateusz Machalski

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *