Suitcase Full of Cash Money. Polish Zloty One Hundred Banknotes. Poland Currency.

 

Początek roku 2019 obfituje w zmiany w prawie pracy. Jedna z nich dotyczy dostosowania sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę do standardów powszechnie już obowiązujących na rynku pracy. Słowem przypomnienia – dotychczasowa, przestarzała regulacja przewidywała jako zasadę wypłatę wynagrodzenia w gotówce do rąk własnych pracownika. Wypłata przelewem bankowym, jako odstępstwo od zasady, wymagała zgody pracownika. Wobec rozwoju obrotu bezgotówkowego, ustawodawca postanowił omawianą zasadę zmienić, a dokładnie odwrócić.

Nowa zasada – wypłata przelewem

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. zasadą stała się wypłata wynagrodzenia przelewem na wskazany przez pracownika rachunek[1]. Pracownik, który chce otrzymać wynagrodzenie w gotówce, musi podjąć inicjatywę i złożyć pracodawcy wniosek o wypłatę w tej właśnie formie. Pracodawca, który otrzyma wniosek pracownika, jest zobowiązany go uwzględnić. Ustawodawca nie przewidział bowiem podstawy prawnej do odmowy wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych.

W związku z wejściem w życie powyższej regulacji, do dnia 22 stycznia 2019 r. każdy pracodawca, który wypłacał pracownikom wynagrodzenia do rąk własnych, powinien poinformować ich o konieczności:

  • podania pracodawcy numeru rachunku, na który będzie wypłacane wynagrodzenie,

albo

  • złożenia wniosku o kontynuowanie wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych, jeśli pracownik nadal chce otrzymywać wynagrodzenie w takiej formie.

Pracownicy muszą odpowiedzieć pracodawcy w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o nowych obowiązkach. Jeżeli nie zdążą odpowiedzieć przed terminem wypłaty najbliższego wynagrodzenia, nadal otrzymają je w gotówce.

Co z pracownikami którzy całkowicie zignorują informację od pracodawcy? Ustawodawca przyjął rozwiązanie najkorzystniejsze dla pracowników i zobowiązał pracodawcę w takiej sytuacji do wypłaty wynagrodzenia w dotychczasowej formie tj. do rąk własnych pracowników.

Co z ochroną danych osobowych pracowników?

Jednocześnie należy pamiętać, że przy okazji zatrudniania nowych pracowników, od dnia 1 stycznia 2019 r. pracodawca może żądać podania numeru rachunku bankowego od pracownika (o ile ten nie złoży wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych). Wynika to z nowelizacji art. 221 k.p., która poszerza katalog danych, jakich pracodawca może żądać od pracownika. Pracodawcy nie muszą się zatem zastanawiać, na jakiej podstawie przetwarzać dane dotyczące rachunku bankowego pracownika.

[1] Wprowadziła ją ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 357), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Małgorzata Mieleszko

Małgorzata Mieleszko
Radca Prawny, Associate

malgorzata.mieleszko@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *