Od 21 marca br. weszły w życie dwie zmiany w Kodeksie pracy. Według zapowiedzi autorów nowych przepisów uproszczono zasady wydawania świadectw pracy oraz wykonywania wstępnych badań lekarskich. Czy aby na pewno zniosą one zbędne obciążenia biurokratyczne pracodawców?

Kolejne umowy terminowe bez świadectwa pracy

Po pierwsze wprowadzono zasadę, że jeśli pracownik zawiera kolejne umowy terminowe (na okres próbny, na czas określony i na czas wykonywania określonej pracy), to nie trzeba już po zakończeniu każdej z tych umów wystawiać mu osobnego świadectwa pracy, jeśli dalej pozostaje w firmie.

Z jakichś względów postawiono jednak pracodawcy limit czasowy – jeśli kolejna umowa przypada na drugą rocznicę pracy, trzeba będzie po jej zakończeniu świadectwo wystawić (prawdopodobnie ma to związek z planowanymi zmianami w zakresie umów terminowych, o których już wkrótce). Ponadto, jeśli pracownik sobie tego zażyczy, trzeba będzie i tak wystawiać mu świadectwa pracy po zakończeniu każdej z umów (czyli „po staremu”).

Te zmiany nie dotyczą rzecz jasna umów na czas nieokreślony.

Jeżeli na przykład, zatrudniłeś pracownika na podstawie umowy o pracę na okres próbny (3 miesięcy), na czas określony (roku), a następnie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, będziesz musiał wydać mu świadectwo pracy po zakończeniu umowy o pracę na czas określony. Zbiorcze świadectwo pracy na okres trwania kilku umów terminowych też nie obejmuje umowy o pracę na czas nieokreślony.

Nowe regulacje stosuje się do umów zawartych od 21 marca 2011 roku. Jeżeli w tym czasie trwała kolejna umowa terminowa, to trzeba wydać świadectwo pracy zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami (czyli zaraz po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy).

Rzadziej u lekarza medycyny pracy

Obowiązek wstępnych badań lekarskich dotyczy wszystkich osób przyjmowanych do pracy, nawet tych, które u poprzedniego pracodawcy wykonywały identyczne zadania i posiadają ważne badania okresowe.

Nowelizacja ułatwiła życie tym pracodawcom, którzy bezpośrednio po wygaśnięciu jednej umowy podpisali kolejną z tym samym pracownikiem. Dotąd, jeżeli między umowami była przerwa (nawet jednodniowa), to badania były obowiązkowe. Natomiast od 21 marca na badania wstępne trzeba skierować pracownika dopiero wówczas, gdy przerwa między umowami – u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku (lub o takich samych warunkach pracy) – będzie dłuższa niż 30 dni.

Edyta Defańska

Edyta Defańska


edyta.defanska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *