Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka uruchomiła kolejny specjalistyczny blog – DZP dla środowiska, który jest prowadzony przez prawników z Praktyki Infrastruktury i Energetyki. Blog skierowany jest do szerokiego grona osób zainteresowanych problematyką ochrony środowiska.

Celem bloga jest stworzenie platformy umożliwiającej komentowanie i wymianę poglądów na temat najciekawszych zagadnień związanych z realizacją inwestycji służących ochronie środowiska. Eksperci z kancelarii DZP będą przedstawiać swoje poglądy w celu lepszego przygotowania i efektywnej realizacji inwestycji infrastrukturalnych w sektorze ochrony środowiska lub z elementem środowiskowym. Chcieliby przyczynić się do znalezienia optymalnych rozwiązań systemowych, m.in. poprzez wskazywanie na liczne niedoskonałości i błędy w obowiązujących i projektowanych aktach prawnych oraz promowanie rozsądnych i logicznych interpretacji przepisów.

W najbliższym czasie Redakcja bloga będzie przede wszystkim odnosić się do kwestii związanych z tzw. „rewolucją odpadową”. Radykalne zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi budzą bowiem wiele wątpliwości interpretacyjnych, jak również emocji.

Tak jak w przypadku innych blogów DZP, kancelaria udostępnia publikowane treści na licencji Creative Commons. Idea takiej platformy jest warta popularyzacji, a narzędzie bardzo praktyczne dla użytkowników. Treści zamieszczone na blogu można dowolnie przedrukowywać zachowując wskazane na stronach procedury dotyczące praw autorskich.

Blog został zarejestrowany jako czasopismo i ma swoją redakcję, w skład której wchodzą: Katarzyna Kuźma (Redaktor naczelny), Marcin Krakowiak, Wojciech Hartung, Daniel Chojnacki, Anna Glapa, Sebastian Pietrzyk, Izabela Prokofi, Katarzyna Radzewicz, Magdalena Zabłocka, Karolina Szymczak i Przemysław Zdrajkowski.

Łukasz Kuczkowski

Łukasz Kuczkowski


lukasz.kuczkowski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *