Touristic telescope look at the city with view of Barcelona Spain, close up old metal binoculars on background viewpoint overlooking the mountain, hipster coin operated in panorama observation, mockup

W Radzie Dialogu Społecznego (RDS), będącej oficjalnym forum, na którym projekty zmian legislacyjnych (poza poselskimi) poddawane są konsultacji społecznej, trwają obecnie prace nad paroma projektami zmian przepisów. Ciekawe są dwie z dyskutowanych propozycji.

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Przewiduje się szereg zmian. Z najważniejszych wymieniłabym:

  • rozszerzenie zakazu zatrudniania pracowników tymczasowych po zwolnieniach własnych pracowników;
  • zakaz przechodzenia pracownika tymczasowego przez różne agencja pracy u tego samego klienta;
  • głębiej sięgająca regulacja pracy tymczasowej w oparciu o umowy cywilne (tu z ciekawostek – obowiązek konsultowania z organizacją związkową).

Ustawa o związkach zawodowych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło nowy projekt zmiany ustawy o związkach zawodowych. Ma on implikować zmianę wymuszoną wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego nr (sygn. akt K 1/13) potwierdzającym prawo koalicji (tworzenie i przystąpienie do związków zawodowych) zleceniobiorcom.

Projekt ma jednakże niemal zrównywać zleceniobiorców z pracownikami w takich kwestiach jak np. ochrona działaczy związkowych, prawo do płatnego oddelegowania do czynności związkowych czy zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Związki zawodowe popierają te pomysły na forum RDS. Organizacje pracodawców zgłosiły szereg zastrzeżeń, w tym to, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego mówił tylko o prawie koalicji, a nie o implikowaniu całego agregatu regulacji prawnych dot. ruchu związkowego do sfery cywilnoprawnych form zatrudnienia.

***

Oba wspomniane projekty są obecnie przedmiotem konsultacji społecznych oraz będą podlegały konsultacji międzyresortowej. Będziemy śledzić losy tych projektów.

Magdalena Skwara

Magdalena Skwara


magdalena.skwara@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *