We wspomnianej uchwale z 10.12.2015 (III UZP 14/15) Sąd Najwyższy uznał, że:

Pojęcie przychodu określone w art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 483 ze zm.) obejmuje wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników i tym samym stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu
art. 18 ust. 1 tej ustawy

Tymczasem dotychczas sądownictwo administracyjne stało na stanowisku, że takie świadczenia nie stanowią przychodu pracownika, gdyż nie są ponoszone w interesie pracownika lecz pracodawcy.

Skoro zaś nie stanowią przychodu nie powinny też podlegać oskładkowaniu.

Zapraszam do lektury artykułu.

Magdalena Skwara

Magdalena Skwara
Radca Prawny, Associate

magdalena.skwara@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *