Alert legislacyjny. PPK mogą czekać zmiany jeszcze przed wejściem ustawy w życie

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o systemie instytucji rozwoju oraz o zmianie niektórych innych ustaw – mający na celu usprawnienie współpracy między tzw. instytucjami rozwoju.

Zmiany w dużej mierze będą dotyczyć instytucji tworzących tzw. Grupę PFR, czyli podmiotu zajmującego się m.in. administrowaniem PPK.

Zniesienie limitu 30-krotności w PPK

W projekcie przewidziano również zniesienie limitu 30-krotności w ustawie o PPK, którego to limitu nie uwzględniano na wczesnych etapach prac nad ustawą o PPK. Pomysł wprowadzenia limitu przyjęto wówczas z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przypomnijmy, że obecnie zasady poboru składek są uregulowane na takich samych zasadach jak składki na ubezpieczenie społeczne, tj. w chwili przekroczenia limitu 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia ustaje obowiązek dalszego odprowadzania składek na PPK.

W uzasadnieniu projektu, zmiana motywowana jest „dbałością o sprawne i prawidłowe wdrożenie systemu ewidencji i rozliczeń przez PFR S.A. oraz umożliwia istotne uproszczenie obowiązków administracyjnych po stronie  pracodawcy (…)”. W praktyce jednak postulowane „uproszczenie obowiązków administracyjnych po stronie pracodawcy” oznaczać będzie dodatkowe koszty w branżach cechujących się najwyższymi wynagrodzeniami. Postulat ten jest o tyle niezrozumiały, że przecież pracodawcy świetnie sobie radzą z identycznym obowiązkiem administracyjnym w zakresie limitu 30-krotności przy opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Perspektywa uchwalenia

Projekt ustawy przewiduje jej wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Obecnie trudno oszacować termin jej uchwalenia, z pewnością jednak można się tego spodziewać przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi, zatem ustawa prawdopodobnie wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Zmiany będą odczuwalne dla największych pracodawców już w 2020 roku (w 2019 roku zapłacą oni jedną lub dwie składki).

Trzeba również zauważyć, że zmiana w ustawie o PPK nie jest głównym motywem zaproponowanych zmian, zaś za samą ustawę o PPK w fazie projektu było odpowiedzialne nie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, ale Ministerstwo Finansów. Także Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej może zgłosić zastrzeżenia w stosunku do przepisu dotyczącego zmian w ustawie o PPK.

Warto uważnie śledzić losy projektu w celu poprawnego zaplanowania firmowego budżetu na rok 2020 u pracodawców zatrudniających 250 i więcej osób.

Sylwester Silski

Sylwester Silski
Junior Asssociate

Sylwester.Silski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *