W poście z 23 maja informowałem o projekcie nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Projekt przyznaje inspektorom PIP prawo wydawania nakazu zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę w przypadku, gdy wykonywana praca odpowiada warunkom stosunku pracy.

Na moje biurko trafiły ostatnio opinie do tego projektu wydane przez Prokuratora Generalnego oraz Państwową Inspekcję Pracy. Jak można się domyśleć, obie opinie są negatywne. Nawet Państwowa Inspekcja Pracy, beneficjent proponowanego rozwiązania, ma wątpliwości co do zasadności i zgodności z prawem takiego rozwiązania!

W ocenie instytucji, projekt stoi w sprzeczności z przepisami kodeksu postępowania cywilnego i prowadziłby do administracyjnoprawnej ingerencji w relacje cywilnoprawne kontrolowane w ramach sądownictwa powszechnego. Bez daleko idącej nowelizacji przepisów postępowania cywilnego, mogłoby to prowadzić do swoistego dualizmu kompetencji sądów powszechnych i Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie ustalania istnienia stosunku pracy.

O odrzucenie projektu wniósł także Sąd Najwyższy.

Pomimo tych negatywnych opinii, projekt nowelizacji będzie jednak rozpatrywany przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisję ds. Kontroli Państwowej.

Łukasz Kuczkowski

Łukasz Kuczkowski


lukasz.kuczkowski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *