Nowelizacji c.d.

W ramach deregulacji firmowanej przez Ministra Sprawiedliwości, z pracodawców ma zostać zdjęty obowiązek informowania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej o rozpoczęciu, rodzaju i miejscu prowadzenia działalności gospodarczej (oraz aktualizacji tych danych w przypadku ich zmiany). W konsekwencji ma zostać uchylony art. 209 Kodeku pracy oraz art. 283 par. 2 pkt. 1 kodeksu pracy przewidujący sankcję za niedopełnienie tego obowiązku (do 30.000 PLN grzywny).

Pomysł skądinąd słuszny, skoro te same dane są zgłaszane przez pracodawcę do urzędu statystycznego (w ramach procedury uzyskiwania numeru REGON) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Nowelizacja przewiduje również skrócenie okresu oczekiwania na numer identyfikacji podatkowej (NIP) dla osób niebędących osobami fizycznymi z 14 do 3 dni.

Autorzy nowelizacji zakładają skrócenie ogólnego okresu trwania rejestracji o 2 dni. Poprawić się ma również miejsce Polski w raporcie Banku Światowego „Doing Business” :-).

Łukasz Kuczkowski

Łukasz Kuczkowski


lukasz.kuczkowski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *