PPK z DZP. Harmonogram wdrażania planów dla największych pracowdawców | #1 #PPKzDZP

Dla największych pracodawców 2019 rok upłynie pod znakiem przygotowań do utworzenia i prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych („PPK”). Obsługa PPK będzie się wiązać z koniecznością zawarcia nieznanych dotychczas umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, poznaniem, których zatrudnionych objąć programem oraz świadomością odpowiedzialności karnej grożącej za niewdrożenie programu.

***

Ten artykuł stanowi pierwszy z cyklu wpisów zatytułowanych „PPK z DZP”. W ich ramach regularnie będziemy publikować informacje o PPK. Naszym celem jest przedstawiać to zagadnienie w sposób najbardziej przystępny i zrozumiały, starając się przy tym rozwiewać wątpliwości, które na gruncie lektury ustawy o PPK już się pojawiły, jak i będą się pojawiać na etapie wdrażania i prowadzenia planów.

***

 

PPK będą wdrażane stopniowo, obejmując wszystkich pracodawców i pracowników dopiero w 2021 roku. Firmy zatrudniające na dzień 31 grudnia 2018 roku co najmniej 250 osób będą stosować ustawę o PPK już od początku lipca 2019 roku. Jako że to właśnie najwięksi pracodawcy będą mierzyć się z PPK w pierwszej kolejności i to oni będą prekursorami w stosowaniu nowej ustawy, poniższy harmonogram najważniejszych dat we wdrażaniu PPK przygotowany został z myślą właśnie o nich. Jednak także mali i średni pracodawcy, dzięki naszym wpisom, mamy nadzieję, że będą mieli okazję przyjrzeć się nowym ustawowym mechanizmom, zawczasu przygotowując swoje firmy na ich wdrożenie. To co od praktycznej strony kryje się za datami przedstawionymi w harmonogramie będziemy omawiać w kolejnych wpisach w ramach naszego cyklu.

Harmonogram wdrażania PPK u pracodawców zatrudniających co najmniej 250 osób na dzień 31 grudnia 2018 roku:

1/ do 25 września 2019 r. – ostateczny termin na wybór oferty PPK w porozumieniu ze związkiem zawodowym lub przedstawicielami osób zatrudnionych;

2/ od 1 października 2019 r. – możliwość złożenia przez osobę zatrudnioną deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK;

3/ od 1 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r. – czas na podpisanie z instytucją finansową umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, z zastrzeżeniem, że umowa ta może zostać podpisana dopiero po zawarciu umowy o zarządzanie PPK (spójrz na pkt 4/ poniżej);

4/ do 25 października 2019 r. – ostateczny termin na podpisanie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową;

5/ 30 listopada 2019 r., 16 grudnia 2019 r., 31 grudnia 2019 r. lub 15 stycznia 2020 r. – ostateczny termin na wpłatę pierwszych składek na PPK (o tym, dlaczego mówimy o takich, a nie innych terminach przeczytasz już wkrótce).

Zapraszamy do dyskusji związanej z wdrożeniem PPK w komentarzach.

Łukasz Górzny

Łukasz Górzny
Radca Prawny, Senior Associate

lukasz.gorzny@dzp.pl

Jeden komentarz

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *