Ostatnio zastanawiałem się nad następującym pytanie: Czy pracodawca może sam wprowadzić regulamin wynagradzania, jeżeli nie osiągnął porozumienia ze związkami zawodowymi w tym zakresie?

Przepisy Kodeku pracy wydają się jednoznaczne. Jeżeli u pracodawcy działa związek zawodowy, regulamin wynagradzania wymaga uzgodnienia. Uzgodnienie to nic innego jak uzyskania zgody związku zawodowego na konkretną treść regulaminu wynagradzania.

W przypadku, gdy u pracodawcy działa wiele organizacji związkowych są one zobowiązane przedstawić wspólne stanowisko. Jeżeli stanowiska nie przedstawią w terminie 30 dni, wówczas pracodawca może sam ustalić treść regulaminu wynagradzania rozpatrując jedynie stanowiska poszczególnych związków zawodowych. Nie jest jednak związany tymi stanowiskami.

Życie pisze jednak własne scenariusze. Najczęściej w zakładzie pracy działa jedna organizacją związkową, która nie zgadza się na regulamin wynagradzania albo organizacje związkowe przedstawiają wspólne, oczywiście negatywne, stanowisko co do treści regulaminu. Czy pracodawca może wtedy samodzielnie wprowadzić taki regulamin wynagradzania? W końcu jest to jeden z najważniejszych dokumentów zakładowych określający warunki wynagradzania za pracę i przyznawania różnych świadczeń.

Pracodawca niestety nie może sam wydać takiego regulaminu. Zgoda związków zawodowych jest tutaj bezwzględnie konieczna. Jeżeli pracodawca taki regulamin jednak ogłosi, to nie ma on mocy wiążącej. Tak stwierdził w jednym ze swoich wyroków Sąd Najwyższy.

Czy są zatem inne metody, aby pracodawca określił warunki wynagradzania za pracę i przyznawania różnych świadczeń?

Pracodawca może oczywiście ustalić takie warunki w indywidualnych umowach o pracę zawieranych z pracownikami. Konieczne będzie zawarcie aneksów do istniejących już umów o pracę, ewentualnie zawarcie nowych umów. O ile jest to łatwe do wykonania w małych zakładach pracy, o tyle wymaga znacznego nakładu pracy u pracodawców zatrudniających wielu pracowników. Może się zdarzyć również tak, że część pracownik takiego aneksu nie podpisze.

Innym rozwiązaniem może być złożenie przez pracodawcę jednostronnego oświadczenia określającego warunki wynagradzania za pracę i przyznawania różnych świadczeń. Czym takie oświadczenie różni się od regulaminu wprowadzonego samodzielnie przez pracodawcę? Po pierwsze, oświadczenie nie jest regulaminem wynagradzania w rozumieniu Kodeksu pracy. Po drugie, do takiego oświadczenia stosuje się przepisy Kodeku cywilnego, a nie Kodeksu pracy. To rozwiązanie może jednak budzić pewne wątpliwości. Być może doczekamy się wyraźnego rozstrzygnięcia tej kwestii przez Sąd Najwyższy. Do tego czasu bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie jednak wynegocjowanie regulaminu wynagradzania ze związkami zawodowymi.

Łukasz Kuczkowski

Łukasz Kuczkowski


lukasz.kuczkowski@dzp.pl

komentarzy 5

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *