Brexit: projekt ustawy o zasadach pobytu Brytyjczyków w Polsce

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zasadach pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin w związku z wystąpieniem tego państwa z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej – regulujący status Brytyjczyków w Polsce bezpośrednio po Brexicie.

Akt jest na etapie uzgodnień. Ustawa ma wejść w życie 30 marca 2019 r., czyli 2 dni po planowanej dacie Brexitu.

Okres przejściowy do 31 marca 2020 r.

Projektowana regulacja wprowadza roczny okres przejściowy do dnia 31 marca 2020 r., w którym pobyt obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin w Polsce będzie legalny, o ile posiadali oni prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP w dniu 29 marca 2019 r. W okresie przejściowym będą mieli prawo pracować lub prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Preferencyjne zasady legalizacji pobytu w okresie przejściowym

W okresie przejściowym, projekt przyznaje Brytyjczykom i członkom ich rodzin uprawnienie do ubiegania się o zezwolenia na pobyt czasowy (do 3 lat) lub pobyt stały na preferencyjnych zasadach. W zasadzie wystarczy, że legalnie przebywali na terytorium RP w dniu poprzedzającym wejście w życie projektowanej ustawy (tj. w dniu 29 marca 2019 r.).

Wszyscy obywatele Zjednoczonego Królestwa i członkowie ich rodzin, którzy poprawnie złożą wnioski o legalizację pobytu do 31 marca 2020 r., będą mieli prawo legalnie przebywać i pracować w Polsce także w okresie rozpoznawania wniosków.

Brytyjczycy, którzy uzyskają zezwolenia na pobyt stały, po zakończeniu okresu przejściowego nadal będą mieli prawo wykonywania pracy w Polsce. Ten sam skutek odniesie uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie projektowanej ustawy, ponieważ zapewni zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Co po okresie przejściowym?

Warto będzie złożyć wniosek o legalizację pobytu przed końcem okresu przejściowego w dniu 31 marca 2020 r.

Później obywatele Zjednoczonego Królestwa i członkowie ich rodzin prawdopodobnie będą musieli ubiegać się o legalizację pobytu na ogólnych zasadach wynikających w ustawy o cudzoziemcach. Zatrudnienie Brytyjczyka, który nie zalegalizował pobytu w okresie przejściowym, będzie zasadniczo wymagało uzyskania zezwolenia na pracę, zgodnie z procedurą uregulowaną w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jak się przygotować?

Ważne, żeby Brytyjczycy aktualnie przebywający w Polsce uzyskali do 29 marca 2019 r. we właściwym Urzędzie Wojewódzkim jeden z poniżej wymienionych dokumentów:

  • ważne zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE;
  • ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu;
  • ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE; lub
  • ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

Dokumenty te będą podstawą do uznania ich pobytu w Polsce za legalny w okresie przejściowym i ułatwią późniejszy proces legalizacji pobytu.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *