Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikowano niedawno nowy projekt rozporządzenia regulującego wysokość diet z tytułu podroży służbowych i zasady ich przyznawania. Jakież to nowe rozwiązania proponuje nasz resort pracy?

Zasadnicze! W pierwszej kolejności ma zostać podwyższona stawka diety z kwoty 23 PLN do 30 PLN. Obecna stawka obowiązuje od 2007 (!) roku. Od tamtego czasu wiele się zmieniło, głównie w zakresie cen towarów i niewątpliwie taka podwyżka zostanie miło przyjęta przez pracowników. Niekoniecznie natomiast przez pracodawców, dla których jest to jednak dodatkowy koszt. Nadal jednak nie wiem, jak kwota 30 PLN ma zrekompensować pracownikowi dodatkowe wydatki ponoszone podczas podróży służbowej. Zwykła kawa na stacji benzynowej czy w barze na dworcu kosztuje 5-7 PLN. Nie mówiąc już o posiłku. Trudno oczekiwać od pracownika, aby zabierał z domu jedzenie i picie na cały czas trwania podróży służbowej. W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych pojawiały się postulaty zwiększenia wysokości diety krajowej w większym stopniu, nawet do 46 PLN, jednak uwagi te nie zostały uwzględnione, gdyż 100% wzrost stawki diety wydawał się zbyt wysoki.

Kolejną nowością jest możliwość zmniejszenia wysokości diety w sytuacji, gdy pracodawca zapewnił pracownikowi bezpłatne wyżywienie. Jak miałoby to wyglądać w praktyce? Otóż zapewnione pracownikowi bezpłatne śniadanie lub kolacja zmniejszyłyby limit dziennej diety każdorazowo o 25% (tj. o 7,5 PLN), a obiad aż o 50% (15 PLN). Wcześniej takie częściowe zmniejszenie należnej pracownikowi diety nie było możliwe. Jeśli więc pracodawca zapewniał podczas podróży pracownikowi śniadanie, to niezależnie od tego pracownik otrzymywał dietę w pełnej wysokości. Jedynie gdy pracodawca gwarantował całodobowe wyżywienie można było w ogóle odstąpić od wypłacania diety.

Dalsze zmiany w zakresie podróży krajowych mają dotyczyć kosztów noclegu. Co do zasady zwrot będzie następował do wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie więcej niż do kwoty 600 PLN za jedną dobę hotelową. Przy nowej stawce diety zmianie ulegnie także ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej z 4,60 do 6 PLN, oraz ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – z 34,50 do 45 PLN.

W zakresie podróży zagranicznych zmieniona zostanie wysokość diet np. u naszych południowych sąsiadów – z 33 do 41 EUR (Czechy) oraz limitów noclegowych w przeważającej większości państw. W kilkunastu krajach zmieni się rodzaj waluty,
w której wypłacana jest dieta (z USD na EUR). Ponadto rozstrzygnięto wreszcie dylemat, co do ustalania wysokości diety wypłacanej tym pracownikom, którzy wykonują zadania służbowe w dwóch lub więcej państwach. Przykładowo, w razie podróży na trasie Londyn-Paryż-Rzym, pracodawca może swobodnie decydować, czy ustali należności z tytułu diet według stawki przewidzianej dla Włoch (48 EUR), jako państwa docelowego, czy według stawki diet przewidzianej dla Francji (50 EUR) albo Wielkiej Brytanii (35 GBP).

Zmianie miałyby ulec także przepisy dotyczące zwrotu przez pracodawcę udokumentowanych kosztów leczenia pracownika za granicą.

Obecnie projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i zaopiniowania przez partnerów społecznych, ujęto go w Planie prac legislacyjnych Ministra Pracy i Polityki Społecznej na rok 2011, więc – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem – powinien zyskać moc obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Edyta Konieczna-Drescher

Edyta Konieczna-Drescher


edyta.konieczna-drescher@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *