Niedawno zakończyły się organizowane przez związki zawodowe „wrześniowe dni protestu”, w trakcie których związki wyrażały swoją dezaprobatę dla najnowszych zmian kodeksu pracy dotyczących czasu pracy. Z końcem sierpnia Prezydent podpisał natomiast kolejną ustawę o zmianie kodeksu, która dziś wchodzi w życie i co do której – jak się wydaje – protestów związkowych nie będzie. Zmiany dotyczą urlopu wychowawczego. Stanowią implementację prawa UE  i są korzystne dla pracowników. Co się zatem zmieni?

Na początek zmiana „rachunkowa”: wymiar urlopu wychowawczego został określony w miesiącach (a nie jak dotychczas w latach). Będzie on wynosił 36 miesięcy i w praktyce w tym zakresie brak istotnej zmiany, bo dotychczas były to po prostu 3 lata.

Najciekawsza jest zmiana mająca chyba na celu w praktyce większe zaangażowanie ojców w wychowanie dzieci, choć formalnie dotyczy oczywiście i ojców, i matki. W ramach 36 miesięcy każdy z rodziców (lub opiekunów dziecka) będzie miał wyłączne prawo do 1 miesiąca urlopu wychowawczego, którego nie będzie mógł przenieść na drugiego rodzica (opiekuna). Oznacza to, że jeśli rodzic nie skorzysta ze swojego prawa do 1 miesiąca urlopu wychowawczego, drugiemu rodzicowi będzie przysługiwało maksymalnie 35 miesięcy tego urlopu. Ograniczenie to nie będzie jednak obowiązywało w sytuacjach wyjątkowych, kiedy drugi rodzic dziecka nie żyje albo nie ma władzy rodzicielskiej (nie przysługuje mu władza rodzicielska, został jej pozbawiony, albo uległa ona ograniczeniu lub zawieszeniu), i analogicznie w przypadku opiekuna – gdy dziecko pozostaje pod opieką jednego tylko opiekuna.

O 1 miesiąc wydłużono także możliwość równoczesnego korzystania przez rodziców dziecka z urlopu wychowawczego. Będzie to możliwe maksymalnie przez 4 miesiące. Natomiast po upływie 4 miesięcy pracodawca będzie mógł wezwać pracownika (jednego z rodziców na wychowawczym) do stawienia się do pracy w wyznaczonym terminie (nie później niż po 30 dniach od powzięcia tej informacji i nie wcześniej niż po 3 dniach od dnia wezwania).

Wydłużeniu ulega także okres, w którym można skorzystać z urlopu wychowawczego: w miejsce dotychczasowych 4 lat, pojawia się lat 5. Dłuższy urlop będzie także można podzielić na więcej części – 5 zamiast dotychczasowych 4.

Przy okazji zmieniono także zasady dotyczące urlopu wypoczynkowego:

  • urlop wypoczynkowy nie będzie już proporcjonalnie obniżany w przypadku, gdy pracownik korzystał z urlopu wychowawczego, a następnie jeszcze w tym samym roku powrócił do pracy (regulacja ta pozostaje jednak aktualna m.in. w odniesieniu do urlopu bezpłatnego),
  • na czas urlopu wychowawczego przedłuża się przedawnienie roszczenia o urlop wypoczynkowy.

Zmiany te pracownicy – rodzice powitają zapewne z radością 🙂

Magdalena Skwara

Magdalena Skwara
Radca Prawny, Associate

magdalena.skwara@dzp.pl

komentarze 2

  1. Wprowadzenie 1 miesiąca dla każdego z rodziców do dowolnego rozdysponowania przypomina trochę model szwedzki. Może zmiany idą w tym kierunku? Fajnie by było, ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o Polskę i polskich pracodawców, to przydałaby się przede wszystkim zmiana mentalności 😉

  2. Model szwedzki wcale nie jest taki dobry dla wszystkich zawodów, podchodziła bym z większym dystansem do wysnuwania tak daleko idących wniosków.

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *