assortment of pills and capsules

Ustawa 75+ wprowadza dostęp do darmowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dla pacjentów powyżej 75 roku życia, jak również inne zmiany związane m.in. substytucją apteczną czy wnioskami o objęcie refundacją.

Lista bezpłatnych produktów dla seniorów nie jest jeszcze znana. Wykaz ma zostać opublikowany w obwieszczeniu refundacyjnym obowiązującym od 1 września br. – oznacza to, że od tej daty darmowe leki będą dostępne dla pacjentów. Obecnie Ministerstwo Zdrowia zleciło Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowanie opinii Prezesa Agencji, Rady Przejrzystości oraz samej Agencji w kwestii produktów objętych obwieszczeniem.

Co istotne, wspomniane zlecenie mówi o przygotowaniu rankingu leków zamiast substancji czynnych, może to oznaczać, że Minister Zdrowia wskazał enumeratywną listę leków, które mają zostać wzięte pod uwagę. Opinia ma zostać przekazana do 15 lipca br., z uwzględnieniem znaczenia jednostki chorobowej, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania oraz dostępności dla pacjentów związanej z wielkością dopłat.

Ponadto wprowadzono obowiązek wydania na życzenie pacjenta leku w takiej samej cenie lub droższego niż przepisany na recepcie. Możliwe jest również wydanie leku w opakowaniu zawierającym różną (maksymalnie o 10%) liczbę dawek niż wskazana na recepcie. Substytucja pozostaje nadal niemożliwa w przypadku gdy osoba uprawniona umieści odpowiednią adnotację na recepcie, wskazując na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku. Przepisy mają również zastosowanie do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Zmienia się także zakres obowiązków informacyjnych przy składaniu wniosków o objęcie refundacją. Obecnie wnioskodawca, wraz z zobowiązaniem do ciągłości dostaw, określając roczną wielkość dostaw będzie musiał ją wskazać w ujęciu miesięcznym. Powyższej zmiany nie uwzględniono jeszcze we wzorze wniosku. Do czasu uaktualnienia formularza konieczne będzie załączanie deklaracji dotyczącej wielkości dostaw dla każdego miesiąca w formie oddzielnego dokumentu, analogicznie do deklaracji dotyczących cen zbytu w Chorwacji, po jej wejściu do Unii Europejskiej.

Marcin Pieklak

Marcin Pieklak
Adwokat, Partner

marcin.pieklak@dzp.pl

Katarzyna Rumiancew

Katarzyna Rumiancew
Junior Associate

katarzyna.rumiancew@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *