Komisja Europejska jako swoisty urząd antymonopolowy interesuje się żywo stanem konkurencji na europejskim rynku produkcji i dystrybucji produktów leczniczych. Wyrazem tego zainteresowania było pod wieloma względami bezprecedensowe badanie rynku (więcej »). Komisja zdecydowała się również rozpocząć coroczny cykl badań porozumień patentowych zawieranych pomiędzy innowacyjnymi i generycznymi producentami leków. Kilka tygodni temu poznaliśmy wyniki drugiego takiego badania (obejmującego rok 2010). Jednocześnie Komisja ogłosiła zawarcie ugody z firmą Boehringer Ingelheim, jednocześnie kończąc postępowanie antymonopolowe przeciwko temu przedsiębiorcy.

Komisja Europejska podsumowują badanie porozumień patentowych doszła do wniosku, że maleje ilość postanowień problematycznych z perspektywy unijnego prawa antymonopolowego. Komisja podaje, że procent porozumień, do których miała zastrzeżenia wynosił 22% dla okresu objętego badaniem sektorowym, 10% dla okresu objętego pierwszym badaniem porozumień (2009) i tylko 3% dla okresu objętego najnowszym badaniem (2010).

Druga istotna wiadomość z Brukseli to zakończenie postępowania antymonopolowego przeciwko firmie Boehringer Ingelheim. Komisja Europejska zarzucała temu przedsiębiorcy nadużycie procedur patentowych w celu wykluczenia konkurentów z rynku terapii przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Boehringer zgodził się m.in. na udzielenie licencji na wykorzystanie swoich patentów, czym przekonał Komisję do zakończenia postępowania.

Mikołaj Barczentewicz

Mikołaj Barczentewicz


mikolaj.barczentewicz@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *