CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 100

Po ponownym rozpatrzeniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne przez Komisję Nadzwyczajną do spraw deregulacji (23 marca 2017 r.) projekt wraca na posiedzenie plenarne Sejmu. Sejm w ramach II czytania zalecił zasięgnięcie opinii Komisji Zdrowia w tym zakresie, jako że jej stanowisko wydane 17 stycznia 2017 r. nie uwzględnia późniejszych poprawek w projekcie Apteki dla Aptekarza. Jednak z uzyskanych przez nas informacji wynika, że Komisja Zdrowia nie planuje wydania nowej opinii uwzględniającej ostateczne brzmienie projektu ustawy.

W związku z powyższym, na najbliższym posiedzeniu Sejmu (5-7 kwietnia 2017 r.) powinno odbyć się III czytanie projektu ustawy Apteki dla Aptekarza. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Biurze Legislacyjnym ostatecznie potwierdzenie harmonogramu obrad powinno pojawić się do jutra rana (5 kwietnia br.). Warto przypomnieć, że po ostatnich poprawkach Komisja Nadzwyczajna zaopiniowała uchwalenie projektu. Ma on także poparcie Ministerstwa Zdrowia.

Najważniejsze poprawki przegłosowane przez Komisję Nadzwyczajną to:

  • Umożliwienie występowania o zezwolenie na prowadzenia apteki nie tylko przez  farmaceutów mających prawo wykonywania zawodu ale również przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej – tym samym zrezygnowano z kontrowersyjnego przepisu ograniczającego uzyskiwanie zezwoleń na prowadzenie apteki jedynie do grupy aptekarzy.
  • Określenia zasad dziedziczenia zezwoleń: przepisy te odnoszą się jedynie do aptek prowadzonych przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą.
  • Uregulowano także kwestię przepisów przejściowych – zgodnie z poprawką do postępowań dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji Prawa farmaceutycznego zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe.

O rozwoju wydarzeń, w tym przebiegu głosowania nad projektem będziemy na bieżąco informować.

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Patrick Wodecki

Patrick Wodecki
Prawnik, Associate

patrick.wodecki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *