Zdaniem Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zakaz reklamy aptek nie obejmuje wszystkich działań o charakterze trade-marketingowym. Mimo, że zakaz bardzo ogranicza katalog narzędzi, którymi może posługiwać się apteka, to w dalszym ciągu są pewne działania, które – zdaniem GIF – nie naruszają zakazu reklamy aptek.

Jak wynika z wywiadu z Zofią Ulz opublikowanego w serwisie eapteki.info, Główny Inspektorat Farmaceutyczny przeprowadził szczegółową analizę art. 94a Prawa farmaceutycznego, efektem czego mogą być pierwsze decyzje wydane na podstawie przedmiotowego przepisu.

Nie wdając się jeszcze w dyskusję co do trafności argumentacji prezentowanej przez GIF, poniżej prezentujemy główne wnioski płynące z przedmiotowego wywiadu.

 • Zdaniem GIF „Reklamą działalności apteki jest działanie polegające na zachęcaniu potencjalnych klientów do dokonywania zakupu usług farmaceutycznych w konkretnej aptece lub punkcie aptecznym. Każde działanie, skierowane do publicznej wiadomości, niezależnie od sposobu i metody jego przeprowadzenia oraz środków użytych do jego realizacji, jeśli jego celem jest zwiększenie sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów medycznych oferowanych w danej aptece”.
 • Za reklamę aptek GIF uznaje prowadzenie wszelkich programów lojalnościowych dla klientów aptek.
 • W opinii GIF niedopuszczalne jest także wyeksponowanie na witrynie apteki lub w innym miejscu nazwy programu lojalnościowego, do którego należy apteka, gdyż niedopuszczalne jest samo prowadzenie takich programów. GiF widzi jednak możliwość zarejestrowania nazwy apteki, która będzie identyczna z nazwą programu lojalnościowego – co wówczas będzie dopuszczalne.
 • Niezależnie od zakazu prowadzenia programów lojalnościowych, dopuszczalne będzie swobodne kształtowanie cen produktów nierefundowanych. Według GIF, apteka może swobodnie obniżać ceny, nie może natomiast reklamować się poprzez wskazanie, że obniżyła ceny.
 • Prowadzenie aptek internetowych i wysyłkowej sprzedaży leków jest w dalszym ciągu dopuszczalne, o ile asortyment przedstawiany jest w formie suchych przekazów, pozbawionych treści reklamowych, które zachęcają do kupna leków w konkretnej aptece.
 • Podobnie, zdaniem GIF, dopuszczalne będzie zamówienie leku przez Internet i odebranie go w aptece. Informacja o miejscu odbioru zamówionego leku nie może jednak zawierać żadnych dodatkowych elementów o charakterze reklamowym.
 • Zdaniem GIF możliwe jest umieszczenie na każdym nośniku informacji o lokalizacji i godzinach otwarcia apteki. Informacje te mogą zatem znaleźć się m.in. na kierunkowskazach, potykaczach, billboardach. Dodatkowo, zdaniem GIF, dopuszczalne jest umieszczanie nazwy apteki (bez dodatkowych haseł reklamowych) na reklamówkach.
 • W opinii GIF, apteki będą mogły zajmować się sponsoringiem kierowanym wyłącznie do grona profesjonalistów, w związku z czym organizacja eventów, sponsoring, czy udział w programach społecznych kierowanych do pacjentów powinny zostać uznane za reklamę apteki, a więc zabronione.
 • Z dopuszczalne GIF uznaje natomiast informowanie pacjentów o zdrowiu i chorobach ludzi, w tym o profilaktyce, o ile przekaz nie zawiera oferty handlowej danej apteki. Broszury informacyjne, sygnowane logotypem danej apteki, mogą być – zdaniem GIF – udostępnione w aptece.
 • Podobne podejście inspekcja przyjmuje w przypadku czasopism prozdrowotnych wydawanych przez sieci apteczne – będą dopuszczalne, jeżeli znajdą się w nich tylko informacje o chorobach i profilaktyce, bez oferty handlowej danej apteki.
 • Dopuszczalne będzie także publikowanie wyciągu z cennika aptecznego, o ile będzie zawierał wyłącznie nazwy leków i ich ceny, bez dodatkowych elementów wartościujących (skreślenia starych/wyższych cen) oraz barwnej szaty graficznej. Informacje zawarte w cenniku, uzupełnione o nazwę i lokalizację apteki – w ocenie GIF – stanowią informację handlową, a nie reklamę apteki lub jej działalności. GIF zastrzega przy tym, że nie może wpływać na decyzje WIF w tym zakresie.
Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

komentarzy 6

 1. To jak my mamy pracowac? Podatki przecież trzeba płacic.
  Szkoda , że w naszym ustawodawstwie tak wiele zależy od słowa „UZNAJE , W INTERPRETACJI , W OCENIE….”
  Reklama-NIE ,karty-NIE , punkty-NIE…to jakbyśmy się cofali w czasie.

  • mm
   Tomasz Kaczyński

   Niestety, ustawodawca ustanowił bardzo restrykcyjne zasady, uniemożliwiając prowadzenie większości działań reklamowych.

   Dodatkowo, interpretacje przyjmowane przez nadzór farmaceutyczny traktują zakaz w sposób możliwie szeroki, co prowadzi do sytuacji, w której inspektor kwestionuje dopuszczalność wywieszenia na drzwiach apteki napisu „ZAPRASZAMY” – który rzekomo stanowi reklamę apteki.

   Musimy zatem zaczekać na ostateczną definicję zakazu reklamy, którą wypracują sądy administracyjne – a to niestety jeszcze potrwa.

 2. Witam, a jak maja sie to do reklamy w postaci prowadzenia fanpage na Facebooku. Czy takie praktyki i inne informacje o promocjach cenowych sa dozwolone?

  • mm
   Tomasz Kaczyński

   Ocena, czy dana aktywność (w tradycyjnych mediach, czy w mediach internetowych – np. na facebooku) zależy przede wszystkim od prezentowanych treści.
   Jeżeli zatem fanpage odnosi się wyłącznie do spółki będącej właścicielem aptek i nie zawiera treści mających na celu promocję aptek lub zachęcających do korzystania z usług aptek, to działalność tę należy uznać za dopuszczalną.
   Jeżeli natomiast na takim fanpage prezentowane są treści zachęcające do korzystania z usług apteki (wskazujące np. na dostępny asortyment, promocje cenowe, rabaty itp.), to istnieje znaczne ryzyko uznania, że takie działanie stanowi naruszenie zakazu reklamy aptek.

 3. Jeśli chciałabym stworzyć stronę internetową
  apteki i umieściłabym na niej elementy szeroko-pojętej opieki farmaceutycznej np. teksty prozdrowotne (schematy diet, profilaktyka różnych chorób itd.) byłoby to uznane za reklamę działalności apteki? Czy za wdrażanie i propagowanie Opieki Farmaceutycznej zgodnie z art. 2a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. 2008 r. Nr 136 poz. 856)?

  • Michał Tracz

   Polski ustawodawca nie zabrania prowadzenia przez aptekę strony internetowej, co więcej dopuszcza on również prowadzenie apteki internetowej. Zarówno na stronach internetowych aptek nie prowadzących sprzedaży „w sieci” , a także na witrynach aptek internetowych mogą być zamieszczane jedynie informacje nie mające charakteru reklamowego. Strona internetowa jak i „sklep internetowy” danej apteki nie może zawierać haseł reklamowych, informacji o dostępnych promocjach i innych treści zachęcających do korzystania z usług tej konkretnej apteki. Doktryna nie uznaje informowania o zdrowiu czy chorobach za przejaw reklamy leków, a co za tym idzie informacji takowych nie można uznawać za reklamę aptek.

   Umieszczenie na stornie internetowej apteki elementów takich jak: teksty prozdrowotne, schematy diet, profilaktyka różnych chorób nie należy uznawać za niedozwolone, jeżeli owe treści nie będą zachęcały m. in. poprzez wskazanie korzyści związanych z zakupem określonych towarów czy też skorzystaniem z określonych usługa farmaceutycznych, a celem takich informacji zamieszczonych na witrynie internetowej nie będzie zwiększenie sprzedaży w danej aptece.

   Praktyka Inspekcji Farmaceutycznej jest jednak bardzo restrykcyjna, jeżeli chodzi o kwestie związane z szeroko rozumianą reklamą, nie możemy więc wykluczyć, że działanie polegające na zamieszczeniu wskazanych wyżej elementów na stornie internetowej apteki czy też na witrynie apteki prowadzącej sprzedaż przez Internet nie zostanie zakwestionowana. W naszej opinii działanie takie będzie jednak bezpodstawne.

   Na koniec nadmienię również, iż wskazanych przez Panią działań nie można zaliczyć do opieki farmaceutycznej. Ustawodawca definiuje opiekę farmaceutyczną jako: dokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *