Do konsultacji społecznych trafił duży projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Główne zmiany dotyczą dwóch obszarów: (i) wprowadzenia nowej praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów – oferowanie konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów, oraz (ii) tzw. kontroli abstrakcyjnej wzorców umownych (niezwiązanych z indywidualną sprawą danego konsumenta) – sprawy te ma rozpatrywać UOKiK a nie, jak obecnie, Sąd Okręgowy – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co wiąże się z jednej strony z przyspieszeniem postępowania w sprawie stosowania klauzul niedozwolonych, ale także z możliwością nałożenia na przedsiębiorców stosujących niedozwoloną praktykę kar finansowych (do 10% przychodów).

Ponadto, UOKiK będzie mógł np. nakazać przedsiębiorcy poinformowanie konsumentów-stron zawartych już umów o uznaniu danego postanowienia za niedozwolone, nakazać wypłatę konsumentom uzyskanych korzyści, czy też nadać swoje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Jednocześnie jednak warto podkreślić, że zgodnie z założeniami, skuteczność nowego modelu kontroli wzorców umów przejawiać się ma także na płaszczyźnie możliwości koncyliacyjnego zakończenia sporu (na etapie wystąpienia do przedsiębiorcy, postępowania wyjaśniającego lub w tzw. decyzji zobowiązującej do określonego zachowania, bez wykorzystywania sankcji kary finansowej).

Wśród postulowanych zmian mają także znaleźć się:

  • możliwość wydawania przez UOKiK tzw. decyzji tymczasowych, które jeszcze w toku postępowania zobowiązywałyby przedsiębiorcę do zaniechania określonych działań (wniesienie odwołania od takiej decyzji nie wstrzyma jej wykonania),
  • wprowadzenie instytucji tajemniczego klienta – pozwalającej na uzyskanie dowodów w postępowaniu,
  • możliwość wyrażenia poglądu istotnego w sprawie –UOKiK będzie mógł wyrazić swój pogląd w indywidualnej sprawie przed sądem powszechnym,
  • UOKiK zyskuje prawo do przeprowadzenia przeszukania u przedsiębiorcy w sprawie ochrony interesów konsumentów. Jest to postępowanie identyczne do postępowań w sprawie praktyk ograniczających konkurencję. Utrudnianie lub uniemożliwianie przeszukania jest działaniem zabronionym i podlega karze finansowej w wysokości do 50 mln EUR,
  • możliwość publikowania przez UOKiK bezpłatnie w telewizji i radio ostrzeżeń i komunikatów o zagrożeniach dla praw konsumenckich.

W związku z powyższym, jeżeli macie Państwo pytania dotyczące wprowadzanych zmian, służymy pomocą i pozostajemy do Państwa dyspozycji. Osobą, która zajmuje się u nas w kancelarii tą tematyką jest mec. Marta Balcerowska (na kopii niniejszego emaila).

 

Marta Balcerowska

Marta Balcerowska
Radca Prawny, Senior Associate

marta.balcerowska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *