W ocenie Prezesa UOKiK, Mat-Medic sp. z o.o. S.K.A.dystrybutor urządzeń paramedycznych, który prowadzi ich sprzedaż wyłącznie podczas organizowanych specjalnie w tym celu pokazów – stosuje nieuczciwe, godzące w interes konsumentów, praktyki rynkowe. UOKiK nakazał Spółce natychmiastowe zaprzestanie ich stosowania i nałożył na Spółkę karę w wysokości ponad 256 tys. zł. Wydaną przez UOKiK decyzję poprzedziła przeprowadzona w Mat-Medic kontrola.

Mat-Medic jest dystrybutorem urządzeń paramedycznych, które – zgodnie z zapewnieniami Spółki – leczą różnego rodzaju dolegliwości przy wykorzystaniu emitowanego przez nie światła. Sprzedaż produktów prowadzona jest wyłącznie podczas organizowanych w tym celu przez Mat-Medic pokazów, na które potencjalni klienci – osoby powyżej 55 roku życia – zapraszani są przez telemarketerów Spółki. Mat-Medic zapraszając telefonicznie na organizowane pokazy, nie informuje o ich handlowym celu. W tekstach scenariuszy rozmów z klientami unika więc używania słów „pokaz” czy „prezentacja”, które mogą kojarzyć się z handlowym wymiarem prowadzonej działalności. Telemarketerzy wskazują więc konsumentom, że dzwonią z „poradni diagnostycznej Mat-Medic” w celu rejestracji na bezpłatne badania (objęte rzekomą refundacją), które prowadzone są w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej. Samym prezentacjom Spółka także nadaje formę badań medycznych: handlowcy bywają przebrani w białe fartuchy, przedstawiają się jako konsultanci medyczni, analitycy metody termograficznej albo specjaliści od diagnostyki termoregulacyjnej. W trakcie pokazu konsumenci są informowani o zbawiennych właściwościach terapii fotonowej oraz przedstawiana jest im możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji, podczas których handlowcy, przedstawiani jako konsultacji medyczni, dokonają analizy „kart badanego” i zdiagnozują stan jego zdrowia. Na zakończenie przedstawiają ofertę zakupu biostymulatorów. Mat-Medic jako cenę katalogową oferowanych harmonizerów wskazuje kwotę 6.170 zł i informuje o możliwości skorzystania ze specjalnego, obowiązującego wyłącznie podczas pokazu rabatu (który jest rzekomym dofinansowaniem od producenta/instytutu medycznego) w kwocie  2.210 zł.

Zebrany w toku przeprowadzonego postępowania materiał dowodowy pozwolił Prezesowi UOKiK postawić Mat-Medic zarzuty stosowania trzech nieuczciwych praktyk rynkowych.

Pierwsza dotyczy nieujawniania przez telemarketerów Spółki handlowego celu zaproszeń na organizowane przez Mat-Medic „badania” oraz handlowego celu samej prezentacji, która organizowana jest wyłącznie celem sprzedaży dystrybuowanych przez Mat-Medic urządzeń. Jak wskazał UOKiK, brak informacji o komercyjnym charakterze oferty Mat-Medic nie pozwala konsumentom w sposób prawidłowy ocenić oferty Spółki i podjąć świadomej decyzji co do chęci skorzystania z niej. UOKiK podkreślił, że obowiązek udzielenia rzetelnej informacji o handlowym celu praktyki nabiera szczególnego znaczenia, gdy oferta kierowana jest do osób starszych, podatnych na techniki marketingowe mające na celu niedoinformowanie, dezorientację, wykorzystanie niewiedzy czy naiwności.

Druga zakwestionowana przez UOKiK praktyka odnosi się do wprowadzania w błąd co do istnienia szczególnej korzyści cenowej, obowiązującej wyłącznie wówczas, gdy konsument zdecyduje się na zakup oferowanego mu urządzenia podczas „badań”. Tymczasem, z informacji uzyskanych przez UOKiK wynika, że we wszystkich umowach sprzedaży stosowany jest jednakowy rabat od ceny katalogowej, która nigdy, bez tego rabatu, nie jest stosowana w obrocie. W sytuacji, gdy wszystkie urządzenia sprzedawana są przez Mat-Medic wyłącznie podczas pokazów, a ich cena jest jednakowa i nigdy nie jest to cena katalogowa, trudno uznać, że przewidziany wyłącznie na czas pokazu rabat na zakup urządzenia stanowi jakąkolwiek ofertę promocyjną. Jak ustalił UOKiK cena katalogowa jest przez Mat-Medic w sposób umyślny zawyżana tylko po to, aby ostateczna cena sprzedaży wydała się konsumentom atrakcyjna.

UOKiK zakwestionował także działanie Mat-Medic polegające na wywoływaniu u konsumentów wrażenia, że biorąc udział w organizowanych przez Spółkę pokazach, uczestniczą w badaniach medycznych objętych refundacją UE, NFZ lub instytutu medycznego oraz mają możliwość skorzystania ze specjalnego dofinansowania na zakup oferowanych produktów, podczas gdy w rzeczywistości korzyści związane z refundacją „badania” i dofinansowaniem urządzenia nie istnieją.

Ponieważ UOKiK uznał, że w związku z praktykami Mat-Medic w sposób rażący naruszany jest interes konsumentów polegający na prawie do uzyskania rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji oraz na prawie do uczestniczenia w przejrzystych i niezakłóconych warunkach rynkowych, zapewniających konsumentom możliwość dokonywania transakcji przy całkowitym zrozumieniu, jaki jest ich rzeczywisty sens ekonomiczny i prawny, decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że Mat-Medic musi – nawet jeżeli planuje odwołać się od decyzji UOKiK do SOKiK – zaprzestać stosowania zarzucanych mu praktyk od dnia doręczenia mu decyzji.

Marta Balcerowska

Marta Balcerowska
Radca Prawny, Senior Associate

marta.balcerowska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *