DZP podczas II Kongresu Zdrowia Pracodawców

26 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbył się II Kongres Zdrowia Pracodawców RP „Zdrowie a odpowiedzialny rozwój”, podczas którego Michał Czarnuch moderował panel poświęcony strategii e-zdrowia dla Polski. W dyskusji z udziałem m.in. wiceministra Janusza Cieszyńskiego uczestniczył także jako prelegent Jan Pachocki.

Tematem dyskusji było strategiczne podejście do tworzenia krajowego systemu e-zdrowia. Informatyzacja ochrony zdrowia to bowiem z założenia długi i złożony proces, który wymaga przemyślenia i dobrego planu. Zaczął się on już niemal 10 lat temu i, siłą rzeczy, plany muszą uwzględniać zmieniające się warunki i otoczenie. Dotychczasowe wielkie inicjatywy informatyczne nie kończyły się sukcesem. Wciąż jesteśmy na etapie, w którym tworzymy fundamenty dla przyszłych rozwiązań. Choć ustawodawca przyjmuje kolejne regulacje prawne związane z e-zdrowiem, nadal nie mamy krajowej strategii rozwoju tego obszaru. Budzi to obawy o spójność rozwoju poszczególnych rozwiązań, które mogą zawierać inny zakres funkcji, niż spodziewany przez pacjentów i całe środowisko. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy mamy wyraźną i spójną wizję rozwoju e-zdrowia, czy są to autonomiczne inicjatywy. W konsekwencji, jak powinniśmy długofalowo zapewnić spójny rozwój tego obszaru.

W dyskusji dotyczącej powyższych wątków, którą moderował Michał Czarnuch, uczestniczyli:

  • Janusz Cieszyński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
  • Maciej Sytek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
  • Andrzej Osuch, Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej, Grupa LUX MED
  • Artur Pruszko, Dyrektor Forum e-Zdrowia
  • Jan Pachocki, Prawnik, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Paneliści prezentowali lub oceniali dotychczasowe doświadczenia i podejmowane aktualnie inicjatywy z obszaru e-zdrowia oraz  pomysły na docelowy kształt modelu cyfrowej opieki nad pacjentem. W ocenie uczestników kluczowe dla sukcesu transformacji cyfrowej w polskiej służbie zdrowia jest zwrócenie szczególnej uwagi na m.in. strategiczne podejście do problematyki e-zdrowia w Polsce, znaczenie merytorycznego, transparentnego dialogu pomiędzy kluczowymi uczestnikami systemu opieki zdrowotnej oraz zapewnienie spójnego otoczenia regulacyjnego dla e-zdrowia w Polsce.

Strona wydarzenia: www.kongreszdrowia.pl

 

 

 

prof. Marcin Matczak

prof. Marcin Matczak
Radca Prawny, Partner

marcin.matczak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *