Zapraszamy Państwa do lektury artykułu otwierającego nowy cykl tekstów związanych z praktyką postępowań w sprawie refundacji leków. Celem niniejszego cyklu będzie przybliżenie aktualnej praktyki związanej z postępowaniem refundacyjnym zarówno dla kolejnych odpowiedników, jak i nowych cząsteczek. W ramach kolejnych wpisów zostaną w szczególności omówione zagadnienia:

  • składania oraz uzupełnia wniosków refundacyjnych,
  • procedowania wniosków przez ciała eksperckiej (AOTMiT czy KE) oraz
  • wydawania decyzji refundacyjnych.

W wielu przypadkach praktyka ta stanowi źródło licznych wątpliwości. Niezależnie od tego, wskazując na ewentualne kontrowersje związane z jej utrwalaniem się, będziemy dążyli do ukazania potencjalnych dróg postępowania uwzględniających możliwe do identyfikacji ryzyka prawne oraz zagrożenia dla interesów wnioskodawców. Należy bowiem pamiętać, że gospodarzem postępowania cały czas jest MZ. Stąd też w części przypadków za nieopłacalne z punktu widzenia danego postępowania należałoby uznać kontestowanie poszczególnych czynności organu.

***

 W ostatnim czasie mamy do czynienia z pojawieniem się istotnej dla wszystkich wnioskodawców praktyki Ministra Zdrowia polegającej na informowaniu o braku prawidłowości w dokonaniu opłaty za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wcześniej niż data samego pełnomocnictwa. Pomimo, że informacja ta nie wpływa, zgodnie z przepisami ustawy o refundacji na konieczność uzupełnienia wniosku refundacyjnego może doprowadzić do zgłoszenia nieprawidłowego sposobu opłacania pełnomocnictwa do Urzędu Skarbowego oraz przedłużenia całego procesu.

Uzasadniając swoje stanowisko Minister Zdrowia wskazuje, że zgodnie z przepisem art. 1 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłacie tej podlega złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Natomiast jak dalej wskazuje organ zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz ust 2 tejże ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej.

Tym samym Minister Zdrowia staje na stanowisku, że opłatę wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Niezależnie od wątpliwości, które rodzi praktyka MZ – organ nie wydaje się być umocowany do oceny zasadności uiszczenia opłaty, której beneficjentem jest urząd m.st. Warszawy –z punktu widzenia wnioskodawcy łatwiej jest przystosować wewnętrzny sposób opłacania pełnomocnictw niż prowadzić dyskusję z organem.

Dążąc do dostosowania się do praktyki oraz oczekiwań MZ za uzasadnione należy uznać uiszczenie opłaty za złożenie pełnomocnictwa dzień po jego wystawieniu. Dla przykładu pełnomocnictwo wystawione w dniu 18 maja 2015 r. powinno zostać opłacone w dniu 19 maja 2015 r. Jednocześnie, należy zrezygnować z praktyki uiszczania łącznie od kilkunastu do kilkudziesięciu opłat skarbowych od pełnomocnictw i składania ich w późniejszym okresie wraz z wnioskami refundacyjnymi.

Marcin Pieklak

Marcin Pieklak
Adwokat, Partner

marcin.pieklak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *