Strethoscope on heartbeat graph

Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, prace nad nowelizacją ustawy o działalności leczniczej w błyskawicznym tempie zmierzają ku końcowi. W czwartek, 16 czerwca 2016 r., Senat przyjął ustawę bez poprawek zgodnie z zaleceniem senackiej Komisji Zdrowia – zostanie ona teraz skierowana do podpisu Prezydenta.

 


 

Po odrzuceniu w piątek, 10 czerwca 2016 r., poprawek proponowanych przez opozycję, Sejm przyjął projekt w III czytaniu. Termin rozpatrzenia przez Senat ustawy – którą w dniu dzisiejszym zajmie się senacka Komisja Zdrowia – upływa 13 lipca 2016 r.

Wiceminister zdrowia Piotr Warczyński poinformował w czwartek, że resort pracuje również nad powołaniem wyspecjalizowanej agencji (robocza nazwa: Agencja Rozwoju Szpitalnictwa), której zadaniem miałaby być pomoc szpitalom mającym trudności w znalezieniu źródeł finansowania – szczegóły tego przedsięwzięcia nie są jednak znane.

Zachęcamy do śledzenia procesu legislacyjnego na stronach Senatu.

 


 

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej i niektórych innych ustaw, o których szerzej pisaliśmy tutaj – na posiedzeniu 9 czerwca 2016 r. odbyło się drugie czytanie projektu. Posłowie zdecydowali o ponownym skierowaniu projektu do Komisji Zdrowia w celu przedstawienia sprawozdania, która w dniu dzisiejszym wniosła o odrzucenie proponowanych poprawek. Zważywszy na szybkie tempo procedowania ustawy należy spodziewać się, że zostanie ona uchwalona przez Sejm niezwłocznie.

Projekt budzi liczne kontrowersje, przede wszystkim w środowiskach samorządowych. Przewiduje on między innymi:

  • zmiany postępowania w przypadku wystąpienia straty netto (ujemnego wyniku finansowego) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
  • zakaz prywatyzacji publicznych podmiotów leczniczych;
  • wprowadzenie zakazu wypłacania dywidendy w spółkach kapitałowych, w których ponad 51% akcji albo udziałów posiadają Skarb Państwa, JST albo uczelnia medyczna;
  • możliwość dodatkowego finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot tworzący;
  • rezygnację z obowiązkowego ubezpieczenia podmiotu leczniczego z tytułu zdarzeń medycznych;
  • przywrócenie możliwości tworzenia SPZOZ;
  • zmiany ustawowego upoważnienia dla Ministra Zdrowia do wydawania w formie rozporządzenia standardów postępowania medycznego w wybranej dziedzinie medycyny.

Zachęcamy do śledzenia przebiegu procesu legislacyjnego na stronach sejmowych.

Piotr Najbuk

Piotr Najbuk
Prawnik, Senior Associate

piotr.najbuk@dzp.pl

Marta Jaśkiewicz

Marta Jaśkiewicz


marta.jaskiewicz@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *