Komunikat GIS – Chia (szałwia hiszpańska) wprowadzana do obrotu m.in. w jogurtach i deserach stanowi novel food

Zalety zdrowotne spożywania nasion chia znane są niejednej osobie dbającej o swoje odżywianie. Te małe nasionka uprawiane już przez Azteków cieszą się ogromną popularnością wśród konsumentów, widzimy je na co dzień w pieczywie czy też w formie kremowego deseru w restauracjach i w sklepach. Należy jednak wskazać, że ich wprowadzanie do obrotu podlega pod procedurę zgłaszania jako składnika nowej żywności – novel food i jest ograniczone zarówno rodzajowo, jak i ilościowo.

Dla przypomnienia, w odniesieniu do żywności i jej składników, które mają zostać wprowadzone do obrotu i nie były spożywane w znacznym stopniu przez ludzi w UE przed 15 maja 1997 r. przepisy rozporządzenia (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności wymagają, aby przed wprowadzeniem do obrotu na teren UE podmiot przeszedł odpowiednią procedurę zezwalającą.

Z uwagi na rosnącą obecność na rynku nasion chia, GIS w swoim komunikacie postanowił przypomnieć konsumentom i przedsiębiorcom zasady wprowadzania do obrotu tych nasionek.

Komunikat GIS

Jak czytamy w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego z lipca 2017 r., organ informuje o niedozwolonym zastosowaniu nasiona chia w niektórych kategoriach środków spożywczych, np. jogurtach czy deserach. GIS powziął informacje o obecności nasion chia w szerszym niż dozwolony przedmiotowo zakresie zastosowania żywności od zaniepokojonego konsumenta i oprócz oficjalnego komunikatu, przekazał także informacje o chia do terenowych jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Historyczne dopuszczenie do obrotu nasion Chia

Ze względu na fakt, iż nasiona chia nie były w sposób dostateczny spożywane przed dniem 15 maja 1997 r. na terenie UE, podmiot ubiegający się o ich dopuszczenie do obrotu zwrócił się do właściwych organów Zjednoczonego Królestwa z wnioskiem rozpoczynającym przedmiotową procedurę. W opinii z dnia 13 marca 2009 r. Europejski Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził, że dostępne dane toksykologiczne wskazują, że zawartość nasion chia w maksymalnej ilości 5% w produktach piekarskich nie powinna spowodować jakichkolwiek negatywnych  skutków dla zdrowia człowieka.

W związku z powyższym, decyzją Komisji z dnia 13 października 2009 r. całe i mielone nasiona chia zostały dopuszczone do obrotu jako składnik nowej żywności przeznaczony do stosowania w produktach piekarskich w maksymalnej zawartości 5%.

Następnie decyzją wykonawczą Komisji z dnia 22 stycznia 2013 r. rozszerzono dozwolone zastosowanie nasion chia i ich dozwoloną ilość na maksymalną zawartość 10% w wyrobach piekarskich, śniadaniowych przetworach zbożowych oraz w mieszankach owoców, orzechów i nasion. Ponadto, dopuszczono także ich sprzedaż w postaci pakowanej, z obowiązkiem zamieszczenia na etykiecie informacji, że ich dzienne spożycie powinno wynosić nie więcej niż 15 g.

Co więcej, na mocy listu autoryzacyjnego z Irlandii z dnia 18 września 2015 r. zezwolono na rozszerzenie stosowania nasion chia do soków owocowych oraz mieszanek soków owocowych przy maksymalnym spożyciu 15g/450 ml.

Sabina Kornacka-Wieteska

Sabina Kornacka-Wieteska
Radca Prawny, Associate

sabina.kornacka-wieteska@dzp.pl

komentarze 2

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *