Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Pani Marzeny Sygut pt.”Radni w Wołominie w statucie zadecydowali za szpital: będzie chronił każde życie” (Rynek Zdrowia, 14.07.2014 r.), w którym cytowane jest obszerne stanowisko Piotra Najbuka dotyczące uchwały rady powiatu w Wołominie i związanego z nią problemu klauzuli sumienia. Piotr w sposób kompleksowy przedstawił problemy prawne związane z kwestią powoływania się na klauzulę sumienia, szczególnie w kontekście wykonywania aborcji.

(…) szpital który zawarł umowę z NFZ przewidującą również zabiegi przerywania ciąży nie ma prawnej możliwości odmowy udzielenia świadczenia pacjentce, której przysługuje prawo do przerwania ciąży. W szczególności szpital nie może zasłonić się klauzulą sumienia lub arbitralnie wskazać, że nie będzie wykonywać tego właśnie świadczenia.Klauzula sumienia nie może (…) dotyczyć podmiotu leczniczego jako całości, bowiem nie ma czegoś takiego jak „sumienie instytucji”.Jeżeli (…) radni powiatu przyjęli uchwałę, z której wynika zakaz przerywania ciąży, to jest to działanie, które może zostać uznane za niedopuszczalne, a w rezultacie taka uchwała może zostać unieważniona jako naruszająca ustawowo zabezpieczone prawo pacjentów do planowania rodziny.

wyjaśnia Piotr Najbuk.

Pełna treść artykułu jest dostępna na stronach serwisu online.

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *