Na oficjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia pojawił się w dniu dzisiejszym „Komunikat dotyczący projektu wykazu leków refundowanych„, z którego treści wynika, iż „zgodnie z art. 39 ust. 1 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wnioskodawca może, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia wysokości limitów cen leków i wyrobów medycznych w wykazach, o których mowa w art. 36 ust. 5 pkt 1 i art. 37 ust. 2 pkt 2, zaproponować niższą cenę niż określona we wniosku”.

Termin na przesyłanie propozycji obniżek cenowych – zgodnie z ww. Komunikatem – upływa 14 listopada 2011 r.

Link do komunikatu: https://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/komunikat_limity_listopad.pdf

Załącznik do komunikatu: https://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_komunikat_refundacja_listopad_2011.doc

Grzegorz Mączyński

Grzegorz Mączyński


grzegorz.maczynski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *