W dniu 24 września 2010 r. w Kancelarii DZP po raz kolejny odbyło się „Śniadanie farmaceutyczne”, w którym licznie udział wzięli przedsiębiorcy prowadzący działalność na rynku farmaceutycznym oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających tych przedsiębiorców. Tematem tego śniadania były potencjalne skutki dla branży wejścia w życie nowego projektu Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (projekt opublikowany 9 września 2010 r.).

Podczas czterogodzinnego spotkania przedstawiliśmy – jako Zespół Doradztwa dla Branży Farmaceutycznej i Biotechnologii Kancelarii DZP oraz redakcja niniejszego Bloga – kompleksową prezentację, omawiająca najważniejsze zagadnienia dot. projektowanej Ustawy refundacyjnej, do której treści zaproszeni goście na bieżąco odnosili się oraz zgłaszali swoje komentarze. Dyskutowaliśmy wspólnie m.in. na temat skutków wprowadzenia sztywnych marż i cen na produkty refundowane oraz nowych zasad tworzenia list tych produktów.

Uczestników naszego spotkania szczególnie zainteresowały zagadnienia dotyczące okresu przejściowego na dostosowanie się do nowych regulacji refundacyjnych i dystrybucyjnych. Zagadnienia te są bowiem niezwykle istotne – jeśli projektowana ustawa weszłaby w życie w 2011 r. – w kontekście planowania budżetów firmowych na następny rok (koszty wniosków, analiz, zmiana dotychczasowych umów). Zaproponowaliśmy także konkretne działania, jakie mogą zostać podjęte w poszczególnych organizacjach, aby możliwie najbardziej skutecznie zarządzać nowym ryzykiem regulacyjnym oraz przygotować się do nadchodzących zmian. Wskazaliśmy m.in., aby przygotować analizy dotyczące wpływu nowej regulacji na portfolio produktowe oraz opracować ekspertyzy pokazujące wpływ projektowanej ustawy na dotychczasowe modele działań trademarketingowych.

Będziemy dla Państwa dalej na bieżąco monitorować prowadzony proces legislacyjny dotyczący Ustawy refundacyjnej i nie wykluczamy w przyszłości zorganizowania kolejnego spotkania na ten temat. Nasze dotychczasowe doświadczenie potwierdza, iż takie spotkania są niezwykle potrzebne.

Grzegorz Mączyński

Grzegorz Mączyński


grzegorz.maczynski@dzp.pl

prof. Marcin Matczak

prof. Marcin Matczak
Radca Prawny, Partner

marcin.matczak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *