Komisja Europejska zdecydowała się wszcząć przeciwko Polsce postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w związku z importem docelowym.

Komisja zarzuca Polsce naruszenie Dyrektywy farmaceutycznej poprzez umożliwienie wprowadzania do obrotu produktów leczniczych, co do których nie zostało wydane pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, tylko na tej podstawie, że są one konkurencyjne cenowo w porównaniu z dostępnymi na rynku produktami. Mechanizm ten jest jednym z wariantów importu docelowego i nazywany jest również importem finansowym lub importem cenowym.
Mechanizm importu finansowego opisywaliśmy już szerzej na naszym blogu. Coraz częściej bywa on wykorzystywany przez szpitale do zaopatrywania się w produkty lecznicze. Podjęcie działań przez Komisję Europejską może wymusić postulowane od dawna przez branżę farmaceutyczną zmiany i rezygnację z konstrukcji importu finansowego.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *