Piotr Pawłowski komentuje dla portalu Medicalnet.pl:

Jednym z podstawowych praw pacjenta jest uzyskanie prawa dostępu do dotyczącej go dokumentacji medycznej. Prawo to wynika nie tylko z ustawy o prawach pacjenta, ale również z Konstytucji RP oraz prawodawstwa UE.
Obowiązek udostępnienia dokumentacji pacjentom ciąży nie tylko na szpitalach publicznych, ale na wszystkich podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Dostęp do informacji publicznej unormowany został przede wszystkim w przepisach Ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Należy jednak zwrócić uwagę, że kwestie te uregulowano również w przepisach wyższej rangi – w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w prawodawstwie Unii Europejskiej. (…)
Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski


piotr.pawlowski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *