Healthcare and medicine.

Deklaracja Bałtycka jest odpowiedzią na wymagania jakie Komisja Europejska postawiła w „Zielonej księdze w zakresie zdrowia mobilnego”. Chodzi o umożliwienie bezpiecznego wykorzystania nowych technologii mobilnych w opiece zdrowotnej, które mają zwiększać efektywność i dostępność diagnostyki, leczenia i rehabilitacji zmniejszając tym samym dysproporcje w opiece medycznej nad pacjentem.

Dokument został podpisany 20 sierpnia 2015 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podczas spotkania Ministra Zdrowia, prof. Mariana Zembali, z Komisją Informatyki i Telemedycyny PTK, autorami Deklaracji Bałtyckiej oraz przedstawicielami Telemedycznej Grupy Roboczej (TGR).

deklaracja_baltycka

Deklaracja Bałtycka jest dokumentem środowiska kardiologicznego, analizującym aktualny stan telemedycyny w Polsce i identyfikującym najważniejsze bariery dla jej rozwoju. W ramach prac Komisji oraz TGR zostały wypracowane konkretne propozycje działań zmierzających do zniesienia barier dla świadczeń telemedycznych, zagwarantowania bezpieczeństwa pacjentom oraz edukacji środowiska medycznego.

TGR jest grupą wiodących podmiotów z branży telemedycznej – m.in. największych polskich świadczeniodawców, wytwórców wyrobów medycznych, firmy z sektora IT, organizacje pracodawców działających na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności telemedycznej w celu pełnego wykorzystania potencjału technologii telemedycznych dla dobra pacjentów.

Kancelaria DZP była inicjatorem powstania TGR – wspieramy TGR we wszystkich działaniach regulacyjnych.

Więcej o wydarzeniu: https://www.ptkardio.pl/Minister_Zdrowia_podpisal_Deklaracje_Baltycka

Piotr Najbuk

Piotr Najbuk
Prawnik, Senior Associate

piotr.najbuk@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *