Paper Pill Cups

Minister Zdrowia zarządzeniem z dnia 2 czerwca 2016 r. powołał Zespół do spraw uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych.

Zespół jest organem pomocniczym Ministra Zdrowia i składa się z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Przewodniczącym Zespołu został Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Łanda.

Celem pracy Zespołu jest opracowanie raportu obejmującego w szczególności projekt założeń do zmian aktów prawnych dotyczących reklamy leków, suplementów diety, innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych, a także innych produktów, które są prezentowane jako posiadające ich właściwości.

Zespół będzie obradował na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia. W pracach Zespołu, oprócz jego członków, mogą uczestniczyć niezależni eksperci zaproszeni przez przewodniczącego. Pierwsze posiedzenie ma zostać zwołane w ciągu 14 dni od wejścia w życie zarządzenia, czyli najpóźniej 18 czerwca. 2016 r.

Prace Zespołu mają potrwać do 1 września 2016 r.

Katarzyna Rumiancew

Katarzyna Rumiancew
Paralegal

katarzyna.rumiancew@dzp.pl

Marcin Pieklak

Marcin Pieklak
Adwokat, Senior Associate

marcin.pieklak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *