Medikamente

7 listopada Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztof Łanda odpowiedział na skierowaną do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie nowelizacji ustawy ‑ Prawo farmaceutyczne dostosowującej brzmienie ustawy do potrzeb rozwijającego się rynku. W udzielonej odpowiedzi opisane zostały ogólne założenia przygotowywanego projektu oraz zakres rozważanych przy tej okazji problemów rynku aptecznego.

W interpelacji zgłoszone zostały postulaty:

  • ograniczenia możliwości tworzenia monopoli na rynkach lokalnych przez duże spółki z kapitałem zagranicznym, posiadające sieci aptek w całym kraju, poprzez wprowadzenie systemu geografii aptek na wzór rozwiązań stosowanych w innych państwach UE; np. model węgierski,
  • ustanowienia wymogu prowadzenia apteki tylko i wyłącznie przez magistra farmacji.

Interpelację skierował do Ministra Zdrowia poseł Ryszard Bartosik – członek zespołu poselskiego ds. regulacji rynku farmaceutycznego firmującego projekt nowelizacji, o którym pisaliśmy niedawno na naszym blogu. Złożona została ona w dniu 29 września 2016 r. to jest jeszcze przed ogłoszeniem treści projektu, jednak odpowiedzi udzielono w tym tygodniu, gdy brzmienie projektu było już powszechnie znane, dyskutowane i komentowane przez ministrów: Krzysztofa Łandę i Konstantego Radziwiłła.

Odpowiadając na interpelację, min. Łanda poinformował, że trwają obecnie prace nad projektami najistotniejszych ustaw kształtujących rynek farmaceutyczny w tym nad projektem nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. W tym celu przy Ministrze Zdrowia powołany został zespół mający za zadanie stworzenie odpowiedniego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty oraz samorządzie aptekarskim.

Jak wskazał Minister Zdrowia, zakres planowanych zmian obejmuje między innymi następujące obszary:

  • rozszerzenie zakazów równoczesnego wykonywania zawodu farmaceuty i innych zawodów medycznych,
  • określenie szczegółowych zasad łączenia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej, szpitalnej, zakładowej i punktów aptecznych,
  • ustalenie nowych zasad odpowiedzialności zawodowej farmaceutów.

Resort zapewnia, że analizuje obecnie przyczyny bardzo trudnej sytuacji na rynku aptek, która skutkuje również utrudnionym dostępem do leków dla pacjentów. Problemem jaki już zdiagnozowano jest trudność w ustaleniu pełnej struktury własnościowej poszczególnych podmiotów prowadzących sieci aptek. Zdaniem MZ problemem jest także brak legalnej definicji „sieci zagranicznej”, która pozwalałaby na przyjęcie jednolitych kryteriów pozwalających ocenić jaki stopień zaangażowania kapitałowego, nadaje podmiotowi zarejestrowanemu na terenie RP cechy podmiotu zależnego od obcego kapitału. Szczególnie to ostatnie rozwiązanie budzić może istotne wątpliwości pod względem zgodności z prawem UE regulującym swobodę przepływu usług pomiędzy państwami członkowskimi.

Minister Zdrowia zadeklarował prowadzenie nieustannego dialogu oraz współpracy z interesariuszami systemu. Wskazał, że zwracają się oni z propozycjami legislacyjnymi obejmującymi umożliwienie posiadania aptek wyłącznie przez osoby z wykształceniem wyższym farmaceutycznym czyli tzw. „apteki dla aptekarza”, ustanowienie kryteriów geograficznych i demograficznych

Minister podkreślił, że prace w resorcie cały czas trwają. Z treści odpowiedzi na interpelację, należy wnosić, że toczą się one niezależnie od prac zespołu sejmowego.

Natalia Łukawska

Natalia Łukawska


natalia.lukawska@dzp.pl

Szymon Łajszczak

Szymon Łajszczak


szymon.lajszczak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *