Pomimo wcześniejszych zapowiedzi, zawartych w pismach doręczonych wnioskodawcom w drugiej połowie marca, Ministerstwo Zdrowia od kilku tygodni zaprasza pierwszych wnioskodawców na wcześniejsze negocjacje refundacyjne. Pierwsze spotkania z Zespołem Negocjacyjnym spodziewane są już w dniu dzisiejszym. Przy czym, w związku z koniecznością przygotowania strategii, dotyczących poszczególnych portfeli refundacyjnych, oraz trwającym okresem urlopowym trudno określić jakiej można się spodziewać frekwencji.

W porównaniu z pierwotnym terminem – 15 sierpnia br. – zaproszenia na wcześniejsze negocjacje są sporym zaskoczeniem dla wielu wnioskodawców. Wydaje się, że zmiana harmonogramu wynika z ciężaru gatunkowego zbliżających się negocjacji oraz strategii, którą może tym razem przyjąć Komisja Ekonomiczna oraz Minister Zdrowia. Z ostatnich dwóch obwieszczeń zniknęły bowiem 24 produkty, które zostały poddane procesowi delistingu.

W związku z powyższym rekomendujemy kompleksowe przygotowanie do zbliżających się negocjacji. W naszym zanadrzu powinny znajdować się nie tylko argumenty ekonomiczne, ale również argumenty terapeutyczne oraz prawne, dotyczące prawidłowej interpretacji ceny progowej dla produktów wnioskowanych do kontynuacji refundacji.

Wszystkim, którzy staną przed tym wyzwaniem życzymy powodzenia.

Marcin Pieklak

Marcin Pieklak
Adwokat, Senior Associate

marcin.pieklak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *