Nabycie licencji na dossier niezbędne przy rejestracji produktu leczniczego, jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na obrót farmaceutykiem na terytorium RP, podlega odpisom amortyzacyjnym.

Wydatki związane z rejestracją produktu leczniczego to często istotny kawałek budżetu firmy farmaceutycznej. Warto zadbać, by jak najwcześniej odliczyć je na potrzeby podatkowe. Warto zwrócić w tej kwestii uwagę na wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 lutego 2010 r. o sygnaturze III SA/Wa 1552/09. Sąd stwierdził, iż nabycie licencji na dossier niezbędne przy rejestracji produktu leczniczego, jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na obrót farmaceutykiem na terytorium RP, podlega odpisom amortyzacyjnym. Tym samym Sąd potwierdził pozytywne dla podatników stanowisko. Orzeczenie to jest bardzo istotne dla przedsiębiorców wprowadzających nowe leki na rynek, ponieważ pozwala obciąć koszty licencji jeszcze przed formalną rejestracją leku.

Spółka ubiegająca się o wprowadzenie leku na rynek wykorzystała dossier swojego kontrahenta, nabywając odpowiednią licencję. W związku z powyższym zadała organowi podatkowemu pytanie: czy nabyta licencja jako składnik aktywów spełnia przesłanki gospodarczego wykorzystania i podlega amortyzacji podatkowej? Właściwy dyrektor Izby Skarbowej nie podzielił stanowiska Spółki, wskutek czego Spółka skierowała sprawę do WSA.

Sąd pozytywnie rozpatrzył skargę. Stwierdził, iż wykorzystanie licencji dającej prawo do posłużenia się dossier w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do uzyskania pozwolenia na obrót produktem leczniczym w Polsce jest jej wykorzystaniem gospodarczym. Tym samym w świetle przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych licencję należało wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych najpóźniej w miesiącu przekazania jej do używania, tj. w miesiącu zakupu, a nie jak twierdził organ podatkowy dopiero po uzyskaniu pozwolenia. W konsekwencji Spółka powinna rozpocząć dokonywanie odpisów amortyzacyjnych zanim uzyskała przedmiotowe pozwolenie.

Krzysztof Dyba

Krzysztof Dyba
Adwokat, Doradca Podatkowy, Senior Tax Manager

krzysztof.dyba@dzp.pl

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *