Na stronie internetowej czasopisma „Menedżer Zdrowia” ukazał się wywiad stanowiący komentarz do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 6  maja 2015 r. (sygn. akt VI SA/Wa 87/15) zatytułowany „Sąd niweczy cele postępowania refundacyjnego”. W trakcie wywiadu omówione zostały potencjalne skutki, jakie dla firm farmaceutycznych oraz pacjentów spowodować może ograniczenie możliwości zmiany wniosku w toku postępowania refundacyjnego.

Pełny tekst wywiadu zamieszczony został na stronie internetowej czasopisma.

W wywiadzie, w odniesieniu do stanowiska sądu, zgodnie z którym zmiana wnioskowanych warunków objęcia produktu refundacją nie jest dopuszczalna po wydaniu uchwały Komisji Ekonomicznej, podkreślono między innymi, że

stoi to w sprzeczności ze stanowiskiem wyrażanym w licznych orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadłych na gruncie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Sąd ten podkreśla przysługujące wnioskodawcy prawo modyfikacji wniosku aż do ostatniej chwili – do końca postępowania odwoławczego – bo to wnioskodawca jest jego dysponentem. Stanowisko to powinno znajdować zastosowanie także do spraw związanych z refundacją leków. Należy jednak podkreślić, że niedawny wyrok WSA nie wiąże Ministerstwa Zdrowia – jego moc wiążąca ogranicza się tylko do tej jednej sprawy. Powstaje wobec tego ryzyko, że wyrok będzie traktowany instrumentalnie. Wyrok pozostawił więc dowolność Ministerstwu Zdrowia, które będzie się mogło nań powołać, odmawiając refundacji, a pomijając jego tezy, gdy będzie chciało zaakceptować korzystniejsze warunki oferty.

O powyższym wyroku wspominaliśmy już na naszym blogu, omawiając komunikat Ministra Zdrowia z 30 września 2015 r. dotyczący braku możliwości modyfikowania urzędowej ceny zbytu po zakończeniu negocjacji z Komisją Ekonomiczną.

Zapraszamy do lektury.

Szymon Łajszczak

Szymon Łajszczak


szymon.lajszczak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *