W najnowszym wydaniu Pharmaceutical Representative Polska dwoje autorów naszego bloga: Anna Partyka-Opiela i Marcin Matczak, prezentują swoje refleksje po roku obowiązywania ustawy refundacyjnej.

W rok 2012 branża farmaceutyczna weszła bardzo niepewnie, nie wiedząc (pomimo licznych wypowiedzi ekspertów i prawników) jak naprawdę będzie funkcjonował rynek z nowymi regulacjami prawnymi w zakresie refundacji leków. Od momentu ukazania się projektu ustawy refundacyjnej, ze względu na jej reformatorski charakter oraz kontrowersyjność i niejasność poszczególnych uregulowań, była ona przedmiotem ożywionej dyskusji publicznej. Wiele wątpliwości i uwag krytycznych odnośnie poszczególnych przepisów ustawy, prezentowanych jeszcze na etapie jej projektowania przez tzw. stronę społeczną czyli przedsiębiorców, prawników oraz organizacje przedsiębiorców […], nie zostało
niestety uwzględnionych przez jej twórców. Konsekwencją tego jest funkcjonowanie aktu prawnego, który zawiera wiele wad legislacyjnych, sprawiających, iż zawarte w niej instytucje i rozwiązania prawne, a także sposób w jaki są interpretowane i stosowane w praktyce przez organy administracji odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu refundacyjnego, wywołują wiele poważnych problemów praktycznych, które wprost przekładają się nie tylko na funkcjonowanie rynku farmaceutycznego, ale także, o ile nie przede wszystkim, na dostępność leków oraz poziom współpłacenia dla pacjentów.

Zachęcamy do lektury całego artykułu „Ustawa refundacyjna – biznes farmaceutyczny a prawo –refleksje po roku obowiązywania” w papierowym wydaniu Pharmaceutical Representative Polska luty-marzec 2013 r.

Michał Tracz

Michał Tracz


michal.tracz@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *