25 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. Niniejszy akt prawny zastąpił dotychczas obowiązującą ustawę z 5 lipca 2001 r. o cenach.

Do nowej regulacji nie zostało jednak wydane rozporządzenie wykonawcze. W dalszym ciągu obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży. W związku z tym na dzień dzisiejszy nie mamy do czynienia z istotną zmianą przepisów w kwestii obowiązków cenowych. Zgodnie z przepisami ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług nowe rozporządzenie Ministra Finansów powinno wejść w życie najpóźniej do 31 grudnia 2015 roku. Zmiana przepisów może nastąpić jednak dużo wcześniej.

Dla aptek szczególnie istotne jest  monitorowanie kiedy i w jakim kształcie zostanie wydane nowe rozporządzenie wykonawcze. Związane jest to z zakazem reklamy aptek i punktów aptecznych zawartym w art. 94 a ustawy z 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne, bardzo szeroko interpretowanym przez inspekcję farmaceutyczną. Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług wraz z obowiązującym rozporządzeniem wprowadza obowiązek szczegółowego informowania o cenach, co stanowi istotny element dozwolonej polityki marketingowej apteki. W przypadku obniżki ceny apteka powinna uwidocznić  także informację o przyczynie wprowadzenia obniżki oraz o czasie, na jaki dana obniżka została wprowadzona. W związku z tym, że takie działanie stanowi spełnienie obowiązku ustawowego, nie może zostać jednocześnie uznane za niedozwoloną reklamę apteki. Dotyczy to jednak informowania o cenach jedynie wewnątrz lokalu apteki.

W celu monitorowania, kiedy i w jakimi kształcie zostanie wydane nowe Rozporządzenie Ministra Finansów określające szczegółowe obowiązków informowania o cenach towarów i usług, zapraszamy do śledzenia naszego bloga.

Jan Pachocki

Jan Pachocki
Radca prawny, Senior Associate

jan.pachocki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *