Projekt ustawy o prawach konsumenta wprowadza wiele zmian w zakresie ochrony konsumenta zawierającego umowę na odległość (czyli np. robiącego zakupy przez Internet lub zamawiającego przez telefon), poza lokalem przedsiębiorstwa (czyli np. podczas pokazu w domu, w pracy, na wycieczce), a także robiącego zakupy w tradycyjnych sklepach. Nowe przepisy z jednej strony przyznają konsumentom więcej praw, z drugiej – nakładają na sprzedawców nowe obowiązki.Planowane zmiany dotyczą m.in.:

  • obowiązku przekazania konsumentowi jeszcze przed zawarciem umowy wyczerpujących informacji dotyczących m.in. samego sprzedawcy, przedmiotu umowy, wszelkich kosztów związanych z zakupem, procedury reklamacyjnej;
  •  w przypadku umów zawartych na odległość i poza lokalem przedsiębiorcy – wymagane przez prawo informacje będą musiały być udzielone na papierze lub na innym trwałym nośniku; taki sam obowiązek będzie dotyczył przekazania samej umowy;
  • wydłużenia terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem z 10 do 14 dni, a gdy konsument nie zostanie poinformowany o tym prawie, termin przedłuży się do 12 miesięcy;
  • wprowadzenia wzoru odstąpienia od umowy;
  • obciążenia konsumenta odstępującego od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem kosztami odesłania towaru tylko pod warunkiem uprzedniego poinformowania konsumenta o tym;
  • wprowadzenia zakazu pobierania wyższych kosztów niż faktycznie przez sprzedawcę poniesione za wybór określonego sposobu zapłaty;
  • wprowadzenie zakazu pobierania opłat wyższych niż za zwykłe połączenie w przypadku skorzystania z infolinii;
  • rozszerzenia definicji konsumenta, którą objęte będą także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jeżeli zakupią produkt w celu, który w przeważającym stopniu, będzie niezwiązany z tą działalnością.
  • odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej – reklamacja zostanie zastąpiona wprowadzoną do kodeksu cywilnego rękojmią;
  • wydłużenia z 6 do 12 miesięcy okresu, w którym przyjmuje się, że wada istniała już w momencie sprzedaży.

Część zmian, jak choćby nowa definicja konsumenta, czy konieczność przekazywania konsumentom już na etapie przedkontraktowym wielu informacji spotkały się z ostrą krytyką.

Mimo, że prace nad ustawą wciąż trwają, jej ostateczny kształt może znacząco się nie zmienić. Nowe przepisy powinny wejść w życie do 13 czerwca 2014 r.
Link do dyrektywy w sprawie praw konsumentów

Marta Balcerowska

Marta Balcerowska
Radca Prawny, Senior Associate

marta.balcerowska@dzp.pl

Jeden komentarz

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *