Nowa wersja projektu kodeksu branżowego już dostępna!

Po kilkumiesięcznych pracach na stronie www.rodowzdrowiu.pl pojawiła się kolejna wersja projektu kodeksu branżowego z art. 40 RODO. W przypadku jego zatwierdzenia kodeks wyznaczać będzie zasady stosowania RODO w sektorze medycznym. Główne założenia dokumentu zostały już wstępnie skonsultowane z przedstawicielami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organizacji branżowych i samorządami zawodowymi. Projekt kodeksu jest spójny ze stanowiskiem PUODO dotyczącym udostępniania dokumentacji medycznej. Zawiera on m.in. dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zasad zawierania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zasad monitorowania przestrzegania kodeksu.Dodatkowo projekt został uzupełniony o wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz odnosi się do takich kwestii jak kwalifikacja materiału biologicznego jako danych osobowych. Termin na zgłoszenie uwag do obecnej wersji projektu upływa 27.09.2018 r.

Uwagi można zgłaszać na adres e-mail: Piotr.Najbuk@dzp.pl

Piotr Najbuk

Piotr Najbuk
Prawnik, Senior Associate

piotr.najbuk@dzp.pl

Jeden komentarz

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *