14 września 2012 r. ukazał się na stronie Ministerstwa Zdrowia projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający Rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety.

Zmiany będą dotyczyły rozszerzenia wykazu form chemicznych składników mineralnych, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety. Po wejściu rozporządzenia w życie, w suplementach diety, oprócz dotychczasowych składników, będzie można stosować także:
1) fosforan amonu-żelaza (II)
2) etylenodiaminotetraoctan sodu-żelaza (III)
3) siarczan sodu
4) siarczan potasu

Zmiany mają pojawić się w załączniku nr 2 rozporządzenia.

Obowiązek wprowadzenia projektowanej nowelizacji wynika z konieczności dostosowania regulacji krajowych w kwestii substancji chemicznych dopuszczonych do stosowania w produkcji suplementów diety do prawa europejskiego (Rozporządzenie Komisji z dnia 14 listopada 2011r. i Dyrektywa 2002/46/WE).

Projekt, w dniu 14 września b.r., został przekazany do uzgodnień zewnętrznych i rozporządzenia wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia (które nastąpi możliwie szybko, choć trudno dokładnie określić datę). Projekt – co także zaznaczono w uzasadnieniu – dzięki szybkiej publikacji w Dzienniku Ustaw oraz skróconemu vacatio legis (okresowi między publikacją aktu normatywnego i jego wejściem w życie) umożliwi producentom suplementów diety szybkie rozpoczęcie stosowania nowo dopuszczonych substancji do produkcji tych suplementów.

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

komentarze 2

  1. Bardzo mnie ciekawi kwestia wycofania suplementów diety z naszego rynku. Kilka lat temu było o tym głośno, że będą bardzo duże zmiany w tej materii. Po proteście środowiska zielarskiego – trochę się uspokoiło, ale jestem ciekawy czy to nie jest bomba z opóźnionym zapłonem.

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *