27 października 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Dzięki wprowadzonym zmianom poprawie ulegnie między innymi sytuacja w obszarze telemedycyny. O niedostatkach prawnych w tej kwestii pisaliśmy już na naszym blogu w artykule „Telemedycyna i e-zdrowie – rewolucja informatyczna w obszarze ochrony zdrowia”.

Ponadto, ustawa uporządkowuje istniejący system zbierania, przetwarzania i wykorzystywania informacji w ochronie zdrowia, zawiera regulacje dostosowujące inne ustawy m.in. do wprowadzenia elektronicznej postaci recepty, skierowania, zlecenia oraz rejestrów medycznych i dziedzinowych systemów teleinformatycznych, a także wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2014 r., sygn. akt K 33/13.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

Szymon Łajszczak

Szymon Łajszczak


szymon.lajszczak@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *