Graduate

Mamy przyjemność poinformować, że aplikanci radcowscy Sabina Kornacka-Wieteska i Jan Pachocki zdali egzamin radcowski oraz aplikant adwokacki Wiktor Krzymowski zdał egzamin adwokacki, wzmacniając tym samym zespół Life Sciences kancelarii DZP. Serdecznie gratulujemy Sabinie, Janowi i Wiktorowi życząc samych sukcesów!

 Sabina Kornacka-Wieteska,  Associate

Sabina doradza w zakresie prawa farmaceutycznego, a także prawa żywnościowego. W szczególności zajmuje się postępowaniami przed organami Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i Inspekcji Sanitarnej. Świadczy bieżące doradztwo w zakresie kontroli granicznych. Doradza spółkom z sektora farmaceutycznego, suplementów diety, a także aptekom w kwestiach dystrybucyjnych i handlowych, zwłaszcza w kontekście szeroko pojętej reklamy i promocji. Posiada szerokie doświadczenie w bieżącym doradztwie przedsiębiorstwom farmaceutycznym oraz żywnościowym. Doradza także w kwestiach compliance oraz zarządzania ryzykiem nadużyć. Bierze udział w audytach wewnętrznych.

Jan Pachocki, Associate

Jan specjalizuje się w doradztwie prawnym dla firm farmaceutycznych, aptek oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków z Narodowym Funduszem Zdrowia, odpowiedzialności lekarzy oraz zagadnień informatyzacji służby zdrowia, a także pozostałych przepisów ustawy o działalności leczniczej. W zakresie prawa medycznego doradza w kwestiach związanych z systemami ochrony zdrowia, włączając w to finansowanie świadczeń zdrowotnych, tworzenie i restrukturyzację podmiotów leczniczych, telemedycynę oraz ubezpieczenia zdrowotne. Doradzał m.in. MZ, CSIOZ, w obszarze doradztwa regulacyjnego z zakresu ochrony zdrowia. Pracował przy przygotowywaniu dla Naczelnej Rady Lekarskiej wniosku do Trybunału Konstytucyjnego (dot. pakietu onkologicznego) oraz kompleksowego raportu regulacyjnego  oceniającego pakiet onkologiczny oraz pakiet kolejkowy.

Wiktor Krzymowski, Associate

Wiktor specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa reklamy, działalności aptek i dystrybucji produktów leczniczych. Ponadto posiada doświadczenie z zakresu badań klinicznych oraz rejestracji produktów leczniczych. Reprezentuje klientów przed organami administracji publicznej (GIF, WIF, GIS, MZ, URPL), sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Prowadzi postępowania z zakresu naruszenia zasad compliance, w tym prawa antykorupcyjnego. Prowadzi szkolenia dla kadry menadżerskiej i przedstawicieli medycznych. Posiada doświadczenie przy rozwiązywaniu problemów z elementem międzynarodowym. Reprezentuje właścicieli znaków towarowych w postępowaniach dt. importu równoległego. Wiktor specjalizuje się również w prawie wyrobów medycznych, w tym w zagadnieniach produktów z pogranicza. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych, w tym danych medycznych.

Tomasz Kaczyński

Tomasz Kaczyński
Radca Prawny, Partner

tomasz.kaczynski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *