Kodeks branżowy dla sektora ochrony zdrowia a sprawa RODO

26 lipca współorganizowaliśmy spotkanie inaugurujące współpracę administracji publicznej z organizacjami branżowymi nad stworzeniem kodeksu postępowania dla podmiotów sektora ochrony zdrowia dotyczącego ochrony danych osobowych. Jako ekspert w zakresie ochrony zdrowia, miałem przyjemność koordynować prace nad zbiorem przepisów.

Artykuł 40 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wprost zachęca do opracowywania przez organizacje branżowe kodeksów postępowania, które służyć będą doprecyzowaniu zakresu zastosowania przepisów RODO.
Zwiększenie ochrony danych osobowych pacjentów czy otwarcie rynku ochrony zdrowia na nowe technologie, to tylko niektóre z wielu korzyści jakie płyną z opracowania kodeksu. Ponadto bardzo ważnym aspektem jest dostosowanie wytycznych i standardów bezpieczeństwa danych do postępu technologicznego. Dodatkowo, jest to unikalna inicjatywa będąca świetnym przykładem współpracy branży medycznej ze stroną publiczną – po jego zatwierdzeniu kodeks stanie się quasi prawem pod rządami RODO.
Więcej informacji o inicjatywie można znaleźć na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *