Konferencja Naczelnej Izby Lekarskiej i Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza „Jak poprawić bezpieczeństwo i komfort pacjenta, dostępność i jakość świadczeń zdrowotnych dzięki wykorzystaniu telemedycyny?”

6 października 2022 r. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej odbyła się konferencja współorganizowana przez Fundację Telemedyczna Grupa Robocza, której stałym i aktywnym członkiem jest kancelaria DZP.

W ramach konferencji dyskutowano o tym, jak telemedycyna może zwiększać bezpieczeństwo i komfort pacjenta, a także ułatwiać dostęp do świadczeń zdrowotnych i poprawiać ich jakość. W debacie wzięli udział przedstawiciele sektora publicznego (m.in. Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Centrum e-zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta), organizacji branżowych, organizacji pacjentów oraz towarzystw naukowych.

Telemedycyna stwarza szansę na odciążenie systemu ochrony zdrowia i może przynieść wiele korzyści, zarówno dla pacjentów i przedstawicieli zawodów medycznych. Dlatego tak ważne jest odpowiednie wdrożenie i opracowanie standardów korzystania ze świadczeń telemedycznych.

Działalność TGR

– Kancelaria DZP w ramach Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza od lat popiera standaryzację telemedycyny i działania na rzecz zapewniania jej bezpiecznego oraz efektywnego stosowania. Na początku pandemii TGR opracowała jedne z pierwszych poradników dot. udzielania świadczeń telemedycznych  – tłumaczy dr Paweł Kaźmierczyk, lider zespołu healthcare w praktyce Life Sciences DZP. Poradniki dostępne są na stronie www.telemedycyna-poradniki.pl

Ponadto w ubiegłym roku opublikowany został również Interdyscyplinarny standard udzielania świadczeń telemedycznych, opracowany przez TGR i ponad 20 organizacji eksperckich działających w obszarze ochrony zdrowia. Dokument ten zawiera zbiór zasad postępowania i dobrych praktyk, których przestrzeganie ma prowadzić do zwiększenia jakości i bezpieczeństwa udzielania świadczeń telemedycznych, w sposób zgodny z przepisami prawa, zasadami wykonywania zawodów medycznych oraz z poszanowaniem praw i interesów pacjentów (dostępny pod adresem: https://telemedycyna-standard.pl). Patronat honorowy nad tym opracowaniem objęła Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Rzecznik Praw Pacjenta.

Podsumowanie konferencji

Debatę systemową w trakcie konferencji poprzedziła prezentacja standardu przez mec. Jana Pachockiego, Prezesa TGR, która miała być podstawą do dalszej dyskusji. Hubert Życiński, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji Ministerstwa Zdrowia podkreślił, że telemedycyna jest wartością dodaną w systemie ochrony e-zdrowia oraz stanowi jeden z priorytetów informatyzacji – „Za pomocą telemedycyny możemy angażować pacjenta i profesjonalistę medycznego w zdalną opiekę, zdalny monitoring”.

Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Ewelina Matoga – dyrektor Departamentu Kontroli i Dariusz Dziełak – dyrektor Departamentu Analiz i Innowacji wskazali, że w wyniku przeprowadzanych kontroli NFZ, dostępność telefoniczna do placówek z każdą falą pandemii polepszała się. Natomiast Andrzej Sarnowski, dyrektor Pionu Rozwoju SIM i Wdrożeń w Centrum e-Zdrowia omówił kluczowe elementy dla bezpieczeństwa i jakości telemedycyny, m.in.: „możliwość weryfikacji tego czy dana terapia i zalecenia wskazane przez lekarza są realizowane”.

Prof. Jarosław J. Federowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali, wskazał, że koordynowana ochrona zdrowia wykorzystująca telemedycynę odniosła sukces już chociażby w Izraelu. Wyjaśnił także, że opieka koordynowana to wyjście ponad dzielenie systemu ochrony zdrowia na różne poziomy i etapy opieki. Przekłada się to na zapewnienie ciągłości opieki nad pacjentem i faktyczne zrealizowanie założeń skoordynowanej opieki. Jak wskazał Tomasz Zieliński, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie, istotnym ułatwieniem byłoby wprowadzenie wideoporad do systemu.

Jakub Adamski, dyrektor Departamentu Strategii i Działań Systemowych Rzecznika Praw Pacjenta, ocenił, iż telemedycyna jest pożądana, a najważniejsze jest skupienie się na wybranych obszarach, gdzie telemedycyna szczególnie jest wskazana. Dr Artur Drobniak, dyrektor Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia COBIK NIL, podkreślił także, że stosowanie świadczeń telemedycznych jest zgodne z Kodeksem Etyki Lekarskiej.

W drugiej części konferencji prowadzonej przez dr Piotra Soszyńskiego, członka zarządu TGR, eksperci byli zgodni co do tego, że trzeba identyfikować obszary, gdzie telemedycyna sprawdzi się najlepiej, tak aby proces udzielania świadczeń odbywał się bezpiecznie i z korzyścią dla pacjenta. Prof. Bolesław Samoliński zaprezentował rekomendacje zespołu „Continue Curatio” dotyczące stosowania teleporad w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz omówił wykorzystanie telemedycyny przy kontrolowaniu alergii.

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Prof. Bożena Romanowska-Dixon i Prof. Jacek Paweł Szaflik zwrócili odpowiednio uwagę na dużą rolę rozwiązań telemedycznych w badaniach przesiewowych w okulistyce oraz na wykorzystywanie telemedycyny do przeprowadzenia telekonsultacji między lekarzami.

Prof. Marcin Grabowski z Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podkreślił jak szerokie możliwości są telemedycyny i wdrażania rozwiązań e-opieki w kardiologii. Jego zdaniem brakuje jednak ich szerszego włączenia do koszyka świadczeń gwarantowanych. Prof. Tomasz Klupa z Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego omówił natomiast wykorzystanie telemedycyny przykładach pacjentów chorujących na cukrzycę typu 1. i 2.

Przypominamy, że w ramach działalność kancelarii DZP w pracach Fundacji, powstały dedykowane raporty regulacyjne w zakresie zastosowania telemedycyny w kardiologii i diabetologii (dostępne na stronach: www.telemedycyna-tmuw.pl oraz www.telediabetologia.pl).

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem konferencji, dostępnym pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=vM4y5_6H8hc&t=4s.

Małgorzata Maj

Małgorzata Maj
Paralegal

Malgorzata.Maj@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *