19 lipca odbędzie się seminarium pt. "Najważniejsze regulacje prawne jednostek ochrony zdrowia, a ustawa o działalności leczniczej". Kancelaria DZP jest partnerem merytorycznym tego wydarzenia, a prezentacje w czasie spotkania poprowadzą eksperci: Katarzyna Dobkowska, Grzegorz Mączyński i Piotr Pawłowski.

1 lipca 2011 r. wchodzi w życie ustawa o działalności leczniczej. Nowe przepisy znacznie zmieniają m.in. zasady zatrudnia pracowników, procedury nadzoru i kontroli placówek czy wymogi dotyczące pomieszczeń i urządzeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą, których program musi zostać przygotowany do 30 czerwca 2012 r. Tylko do końca 2011 r. będzie można prowadzić rejestry medyczne na dotychczasowych zasadach. Obowiązek prowadzenia nowych rejestrów będzie leżał po stronie wojewodów. Jak zmieni się funkcjonowanie i jakie zmiany administracyjne czekają szpital od 1 lipca 2011 roku?

Zachęcamy do udziału w seminarium, które będzie okazją do zapoznania się z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi przez ustawę o działalności leczniczej. Najważniejsze zagadnienia, które zostaną poruszone w czasie seminarium:

 • Analiza przepisów przejściowych, dostosowujących i końcowych ustawy o działalności leczniczej
 • Nowe zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • Dostosowanie powierzchni i urządzeń do nowych wymogów
 • Najważniejsze zagadnienia prawa pracy w ustawie o działalności leczniczej
 • Zasady kontroli i nadzoru
 • Kontraktowanie świadczeń z NFZ
 • Prowadzenie rejestrów podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli:

 • Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
 • Organów założycielskich publicznych i niepublicznych placówek – Urzędów Marszałkowski, Urzędów Miast, Starostw,
 • Departamentów Zdrowia, Departamentów Prawnych oraz Inwestycji i Nadzoru Właścicielskiego w JST.

Więcej informacji nt. wydarzenia znajdą Państwo na stronie organizatora: https://www.hallmarkevents.pl

Grzegorz Mączyński

Grzegorz Mączyński


grzegorz.maczynski@dzp.pl

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski


piotr.pawlowski@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *