Od 2002 roku szpitale, sanatoria i inne placówki udzielające świadczeń zdrowotnych mogły stosować preferencyjną stawkę podatku od nieruchomości jedynie do pomieszczeń bezpośrednio zajętych na realizowanie świadczeń zdrowotnych. Od samego początku przepis budził wątpliwości i sprzeciw wśród podatników, gdyż niewątpliwie pomieszczenia pomocnicze tj. bufety, stołówki, baza noclegowa, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze, biorą udział, choć pośrednio, w gwarantowaniu świadczenia zdrowotnego.

W wyniku nowelizacji ustawodawca doprecyzował przepisy, obejmując zwolnieniem budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, co pozwoli objąć preferencyjnym opodatkowaniem również pomieszczenia pomocnicze. Dzięki tej zmianie ww. placówki będą mogły zminimalizować koszty ich funkcjonowania.

Katarzyna Maćkowska

Katarzyna Maćkowska


katarzyna.mackowska@dzp.pl

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *